Overgangen fra tumlingehold til brydning

Hvad er de væsentlige forskelle mellem træning for 3-5 årige og de lidt større børn?

For at lette overgangen fra træning for 3-5 årige til træning for større børn er det vigtigt at have trænere og træningsprogrammer, der forstår og kan tilpasse sig disse forskelle. De bør have en bevidsthed om børnenes individuelle behov og udviklingsstadier for at sikre, at træningen forbliver sikker, effektiv og ikke mindst sjov.

Overgangen fra træning for børn i alderen 3-5 år til træning for større børn kan være udfordrende af flere grunde:

 1. Udviklingsforskelle: Børn i alderen 3-5 år gennemgår en periode med hurtig fysisk og kognitiv udvikling. Når de bliver ældre, udvikler de øget styrke, koordination og koncentrationsevne. Træningsprogrammer og øvelser skal tilpasses disse udviklingsstadier for at være effektive og sikre.

 2. Opfattelsesniveau: Mindre børn har normalt kortere opmærksomhedsspænd, og de lærer bedst gennem leg og legende aktiviteter. Ældre børn kan have en længere koncentrationsevne og være mere i stand til at forstå og udføre mere komplekse træningsøvelser.

 3. Social interaktion: For yngre børn kan træningen have en større vægt på social interaktion og grundlæggende motoriske færdigheder. Ældre børn kan have mere fokus på konkurrence, samarbejde og forbedring af tekniske færdigheder.

 4. Sikkerhed og skaderisiko: De lidt større børn har ofte en øget risiko for de mindre skader, som følge af øget intensitet og krav i træningen. Trænere skal være mere opmærksomme på skadesforebyggelse og korrekt teknik for at beskytte de lidt større børn.

 5. Mål og præstation: Ældre børn kan have mere klare mål med deres træning, såsom at forbedre deres præstation i en bestemt sport. Dette kræver mere struktureret og målrettet træning sammenlignet med de mere legende tilgange, der ofte anvendes med de yngre børn.

Hvad kan man konkret gøre for at lette overgangen fra tumlingeholde til brydehold?

 1. Tilpas træningsøvelser og aktiviteter til det individuelle barn. Overgangen bør inkludere tilpasning af træningsøvelser og aktiviteter til børns øgede fysiske og kognitive kapaciteter. Øvelser bør være mere strukturerede og udfordrende, men stadig sjove og engagerende.

 2. Det kan være fordelagtigt at opdele børn i mindre grupper baseret på deres alder og færdigheder. Dette gør det muligt at tilbyde træning, der er mere målrettet og tilpasset til børnenes udviklingsniveau.

 3. Fokuser på grundlæggende motoriske færdigheder: Selvom træningen bliver mere struktureret, bør der stadig være en stærk fokus på at udvikle grundlæggende motoriske færdigheder som løb, fangeleg, spring, kast/gribe osv. Disse færdigheder er fundamentale for senere sportsdeltagelse.

 4. Inkluder sociale interaktioner: Træningen bør fremme samarbejde og sociale færdigheder. Legende aktiviteter, der involverer teamwork, kan hjælpe børn med at opbygge relationer og have det sjovt sammen.

 5. Kommuniker med forældrene: Gør forældrene opmærksomme på ændringerne i træningen og forklar dem, hvad de kan forvente. Opfordr dem til at støtte deres børns træningsengagement og deltage i deres udvikling. Overvej om forældrene til de yngste børn skal være med i træningslokalet i en begrænset periode.

 6. Skab en positiv og støttende træningskultur: Skab en miljø, hvor børn føler sig velkomne, værdsat og støttet. Ros og opmuntre børnene for deres præstationer og anstrengelser.

 7. Træneruddannelse: Det er vigtigt at trænerne har den nødvendige uddannelse og viden om børns udvikling og træning. De bør være i stand til at tilpasse træningsprogrammer og øvelser til børnenes alder og færdigheder.

 8. Hold det sjovt: Uanset alder skal træningen være sjov og engagerende for børnene. Brug leg og konkurrencer for at motivere dem til at deltage og forbedre sig.

Ved at tage hensyn til disse skridt og sørge for en glidende overgang fra træningen på tumlingeholdet til brydeholdet, kan børn nyde deres træning og samtidig udvikle vigtige færdigheder og selvtillid inden for sport og fysisk aktivitet.

Husk

 • Trænerkompetence: Trænere, der arbejder med forskellige aldersgrupper, skal have passende viden og færdigheder til at tilpasse træningen til hver aldersgruppes behov og udviklingsstadier.

 • Forældres forventninger: Forældres forventninger og krav kan ændre sig, når deres børn vokser. Forståelsen af, hvad der udgør effektiv træning og udvikling, kan variere fra forælder til forælder, og trænere skal håndtere disse forventninger på en sund måde.

 • Det er vigtigt at du holder for øje at træningen skal være sjov og varieret.

 • I visse tilfælde vil det bedste for barnet være at vende tilbage til tumlingeholdet. Sørg for at italesætte det overfor både barnet og forældrene, så det ikke bliver til et nederlag.