ATK Handlingsplan

“Handling uden visioner er tidsfordriv, visioner uden handling er tidsspilde”

Det er med stor glæde at ATK teamet nu kan tilbyde firstmover- samt udviklingsklubberne et værktøj, som de kan benytte til at lave deres egen ATK handlingsplan.

Oplever du, at jeres brydeklub…

  •       har store planer der ikke bliver gennemført?
  •       nærmest er gået i stå?
  •       ikke har nedskrevne visioner og mål?
  •       har en bestyrelse og trænergruppe, der ikke trækker på samme hammel?
  •       mangler køreplan for klubben og de frivillige?

Se invitationen til næste ATK Handlingsplan seminar her 

Hvad skal vi bruge en handlingsplan til?

En handlingsplan er et glimrende værktøj for idrætsforeninger, der har visionerne men ikke har fundet ud af hvordan de realiseres. Klubberne får en stærk base for sit udviklingsarbejde, ned at nedfælde og synliggøre hvor der skal sættes ind. Det opnås navnlig når man definerer hvordan initiativet sættes i gang, samt hvem der er ansvarlig for hvad. 

ATK teamet håber at klubberne vil påbegynde arbejdet allerede i starten af denne sæson. Start med at søge inspiration i ”eksempel.pdf”. Herefter kan I tage de første spæde skridt mod at udforme en handlingsplan. Start med ”Klubbens værdigrundlag for børn og unge”, hvilket skal danne et fundament for visionen for netop jeres deltagelse i handlingsplanarbejdet.

Selve handlingsplanen

På handlingsplanens side 2 kommer det første af fem fokuspunkter. Vi har for at hjælpe jer i gang, udvalgt fem fokuspunkter:

  1.      Frivillighedsstrategi & Foreningens ungdomspolitik – inddragelse af unge – fastholdelse i brydesporten
  2.      Velkvalificerede trænere og ledere til alle
  3.      Trænings- og konkurrencetilbud til alle
  4.      Talentudviklingsmiljø
  5.      Samarbejde og kommunikation

Søg endelig inspiration i det udarbejdede eksempel. Såfremt I går i stå, eller synes det er svært at komme i gang, så tag endelig kontakt til undertegnede, frem for at lægge projektet i skuffen! 

Afhængigt af klubbernes opbakning til handlingsplaninitiativet, vil der kunne afholdes 1-dags seminar allerede i efteråret, såfremt der er efterspørgsel hertil. Grundet muligheden for ændringer i udvalgsstrukturen samt budgetmødet for 2016 endnu ikke er afholdt, kan vi på nuværende tidspunkt ikke være specifikke ift. at give lovning på et bestemt antal klubbesøg mv.

Dokumenter

Handleplan.doc - Skabelon til ATK handlingsplan.

eksempel.pdf - Et eksempel på hvordan en ATK handlingsplan kan se ud.