Samling i weekenden

Træningssamlingen i Farum i weekenden for drenge og deres trænere forløb godt.

Der var 20 drenge fra otte forskellige klubber der mødte op til tre træningspas ledet af eliteudvalget trænere. Som noget nyt, stillede eliteudvalget krav til at klubtrænerne også skulle overvære hele samlingen og der var også indlagt tid gennemgang af træningsoplæg samt teknikkerne med trænerne.

Der var flere positive tilbagemeldinger og der blev vedtaget at optage tekniktræningen ved næste samling på video for efterfølgende at kunne udlevere en teknik-dvd til klubberne.

Næste samling er planlagt afholdt i Åbyhøj den 28. februar -1. marts næste år.
Der er flere billeder fra samlingen i gallerietaf Erik Nyblom - 01.12.2008