Morten Hansen er stoppet i bestyrelsen

Morten Hansen har valgt at stoppe sit arbejde som udviklingsformand og bestyrelsesmedlem i Danmarks Brydeforbund. Morten meddelte for et stykke tid siden, at han ikke ønskede genvalg som udviklingsudvalgsformand ved det kommende årsmøde i juni, men ønsker allerede at stoppe nu.
Steen Christensen der har fungeret som suppleant, indtræder i bestyrelsen indtil der til årsmødet er nyvalg til bestyrelsen.


af Mads Bang Aaen - 21.02.2008