Populære skolebrydedage under pres

I gennem flere år har brydeforbundet og flere klubber haft et forrygende samarbejde med Dansk Skole idræt i flere kredse og har det stadigvæk. Det er efterhånden blevet til en del skolebrydedage / turneringer rundt i landet, nogle kanon gode dage med masser af begejstrede børn og positive lærer.

Men den populære dag er samtidig ressourcekrævende.

AK Rolf Næstved lagde ud i 2009 med omkring 300 børn over to dage efterfulgt af BK Thor Nykøbing Falster med 350 børn over tre dage. Det kræver nogle folk der kan / vil tage fri om formiddagen.

BK Thrott har lige haft 150 børn over to dage, i tirsdags tog BK Viking Frederikssund imod 100 børn. I løbet af februar kommer der omkring 250 børn til Herning, her afvikles turneringen på en dag, med et anderledes setup, som jeg vender tilbage til.

Senere på året følger skolebrydedage i Horsens, Kolding, Nr. Aaby.

Har lige fået en henvendelse fra Dansk Skoleidræt i KBH, begejstringen for den populære dag spreder sig. De vil gerne have tre dage på programmet i efteråret.

Flere års godt samarbejde med Dansk skoleidræt i Østjylland var tæt på ophør. Som nævnt, er skolebrydedagene populære, så dette var ikke problemet, men vurderingen fra BK Thrott var at konceptet blev for ressource krævende, taget i betragtning den tilgang dagene umiddelbart giver. BK Thrott bestemmer ikke selv hvilke skoler der skal komme.

Dansk skoleidræt gav ikke op, de er sat i verden til, bl.a. at sammensætte et alsidigt program, og ville helst ikke opgive skolebrydedagene.

Aftalen blev at klubben stillede med en mand, lønnet af DS, som så instruerede lærerne og børnene, så de egentlig selv afviklede dagen. Konceptet er i dag tilpas enkelt, så det var efter min overbevisning lige til at gå til. Dette kom også til at holde stik. De to dage i BK Thrott er med succes blevet afviklet med lærerne som dommer, elverne tog tid og vendte pointtavler. Begge parter tilfredse, og chancen for at de fortsætter med at tilbyde brydning i idrætstimerne efterfølgende er større.

Tilbage til Herning brydeklubs setup. Her stiller klubben med to mand på dagen. Forinden er udvalgte elever fra en idrætsefterskole blevet instrueret i at arrangere dagen. Så her er det unge der varetager dommergerningen, tidtagning mm. Kanon.

I gennem årene har forbundet stået for en guldmedalje til alle, som minde for dagen. Denne udgiftspost er selvsagt steget voldsomt gennem årene. I år valgte brydeforbundet at sige stop. Det er dog muligt for DS og / eller klubberne at købe medaljen af DB til en fornuftig pris, hvis man gerne vil give børnene en medalje med på vejen.

Den populære skolebrydedag er under pres, flere af de involverede klubber vævre lidt, forbundet har skåret i støtten, men der synes flere løsninger, der muliggør dagen, uden at trække for meget på klubbens ressourcer og som samtidig skaber involvering.

Palle Nielsen


af Palle Nielsen - 06.02.2009