Danmarks Brydeforbund indfører teknik mærker

Udviklings –og elite udvalget er meget glade for at det i weekenden i Nykøbing Falster i forbindelse med Lille Bjørne Campen, lykkedes at præsenterer og gennemfører Danmarks Brydeforbunds nye teknik mærke i bronze. Når der er sagt bronze, så kommer der naturligvis også et sølv og et guld mærke. Erfaringen fra weekenden gav også anledning til at udvikle et motorik mærke, som for eftertiden skal tages før bronze mærket.

Teknik mærke i brydning er forsøgt før ved tidligere formand for dansk brydning, nu tilknyttet KIF brydning, Kolding, Torben Lindby.

Han holdt første gang en teknikmærkeprøve engang i 80’erne og sidst i 2003 i Kolding, men den gang slog det aldrig rigtigt an. Det var ikke af mangel på interesse fra brydernes side, men mere opfølgningen hos trænerne. Breddekonsulenten tog en rundspørge i starten af sit virke, hvor det var fifty fifty med interessen, så da lykkedes det ikke at komme i gang.

Tiden går og der er i dag lagt planer for et mere langsigtet talentarbejde. Der er skabt mulighed for en rød tråd mellem træningen i klubberne og talentsamlingerne. Så måske er chancen større nu. I hvert fald er det indlysende, at det er en meget stor fordel for DB’s talentarbejde, hvis bryderne fra klubberne tropper op med de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage med succes.

Elite - og udviklings udvalget har set dette lys. Ungdomslandsholdstræner Thor Hyllegård er på opgaven med at udvikle teknik mærket i samråd med bl.a. Szymon Kogut og breddekonsulenten. Derudover er der en lang række andre fordele, der gør at vi vil satse meget på dette.

På seminarerne sidste år diskuterede vi bl.a. med klubtrænerne, hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem DB’s talentarbejde og klubtræningen. Det blev bl.a. foreslået, at DB’s trænere præciserer, hvilke forudsætninger, kommende deltagere i DB’s talentarbejde bør have, og at disse anbefalinger/krav så naturligvis bør kendes af klubtrænerne.

Der er nu drengesamlinger på programmet, planen er fire om året, her skal bryderne have en træner med, det er en forudsætning for deltagelse. Der er masser af teknik på progarmmet og trænerne kan komme med forslag til teknik, de gerne vil have deres bryder bliver bedre til. Disse samlinger henvender sig hovedsagligt til drenge / ungdom trænere, andre er også velkommen

Det er bl.a. i forlængelse af disse drøftelser, at teknik mærket blev vendt igen og nu synes at kunne give en dybere mening og dermed også incitament til at tage det.

Vi vil fremover have teknikker mærket med på de to årlige camps for level brydere i Horsens og Nykøbing Falster. Derudover ved andre camps og samlinger med mere end en klub samlet. Breddekonsulenten fører statistik over de forskellige brydere og sørger for evt. kommentar til bryderne og trænerne

1. Fundamentale færdigheder

DB vil lægge op til – at man i klubberne træner de færdigheder, der er fundamentale for en bryder, dvs. ting, som enhver bryder skal kunne. Det er eksempelvis motoriske øvelser, broøvelser og elementære greb, der så indgår i repertoiret til de forskellige teknikker mærker.

2. Forudsætninger for at deltage i DB’s talentudvikling

Landstrænerne kan desuden se i dag, at der er gode brydere på talentsamlinger, der har mangler på eksempelvis det motoriske, eller har fået indlært en uhensigtsmæssig måde at slå en flyvende mare på. Dette vanskeliggør deres arbejde med at videreudvikle bryderne.

Vi ser det nye teknik mærke som progressivt i forhold til et mere vellykket talentarbejde, idet det bygges op således, at en betingelse for at deltage i DB’s talentudvikling er guldmærket.

De brydere der allerede nu deltager på talentsamlinger skal også tage mærkerne.

3. Pensum

Dermed vil Teknikmærkernes indhold give klubtrænerne noget at arbejde efter. Udover at vi skal have gang i struktureret træneruddannelse, kan dette også medvirke til at den træning vi laver ude i klubberne ikke er tilfældig.

Bliver den det, så håber vi at bryderne selv kommer på banen, når de ved hvad der skal til for at få bronze, sølv og guld / hvad der skal til for at komme på talent samling.

Så en hjælp til at holde træningen i gang, have progression i træningen.

Progressionen sikres med den ”rigtige” sammensætning af repertoiret for de 3 mærker og med de krav, der stilles ved aflæggelse af prøverne.

Med hensyn til dygtiggørelse er det enormt vigtigt, at der er progression i træningen, bryderne sætter nok pris på, at træningen er sjov, varieret og afvekslende, men de elsker at blive dygtigere! Dette kan forhåbentlig også animere bryderne til at træne ekstra, lige blive et kvarter efter træningen, eller lave broøvelser hjemme på stuegulvet. Mange af bryderne på Lille Bjørne Campen, vidste godt hvem David Beckham var, hvad han er specielt god til og hvorfor han er blevet specielt god.

Det er ikke meningen at der nu skal trænes det samme i alle klubber. Pensum skal være en hjælp, og derudover skal klubtrænerne naturligvis kunne muntre sig med deres egne idéer.

4. Et alternativ

I alle klubber er der brydere, der ikke bryder sig så meget om at komme ud og kæmpe. ”Vær med for at blive en skrap tekniker” kan være det alternative tilbud, der får ham til at blive i stedet for at forlade klubben. Ulysten kan være forbigående. Kan vi holde på ham, melder lysten sig måske igen. Dette synspunkt er vi meget spændte på og vi er klar til at udvide teknik mærket for denne gruppe, hvis det viser sig at der er grundlag for det.

5. status, fremtid

Bronzemærket er indviet, sølvmærket er også så godt som på plads. Guldmærket er på tegnebrættet. Motorik mærket er også snart i spil. Alle mærker bliver filmet så øvelserne kan ses live fra flere vinkler. Vi præsentere mærkerne når vi er helt tilfredse med dvd’en

Der kan være for og imod pensum, hvorfor ikke den øvelse også videre. Det der ikke er med, står det frit for at lave alligevel.

Prøverne bliver bygget som et bryde pas, med flere i gang, så vi ikke udstiller nogen. Bryderne får besked umiddelbart efter, afhængig af det forum prøven bliver taget i, men inden for samme dag.

Beviset på aflagt prøve er en plaket 10x7cm der kan stå på en hylde.

Håber der vil blive taget ligeså godt imod mærket generelt, som ved Lille Bjørne Campen. Skulle der være spørgsmål til dette, er man velkommen til at kontakte breddekonsulent Palle Nielsen, 43 26 21 77 eller ungdomslandsholdstræner Thor Hyllegård 20 46 67 40

Elite –og Udviklingsudvalget

_______________________________


af Palle Nielsen - 17.03.2009