Drengesamling og trænerkursus i AabyhøjForbundets eliteudvalg afholdte i weekenden træningssamling BK Throtts lokaler i Åbyhøj.

Samlingen var primært for drenge i alderen 12-15 år, med nogle års erfaring og en opfølgning på samlingen der blev afhold i Farum sidst i november 2008.

Formålene med samlingen er flere. Eliteudvalget vil gerne gøre noget ekstra for de bedste drengebrydere i Danmark. I samme øjemed skabe en bedre dialog mellem forbundets trænere og klubtrænerne, med henblik på ”den røde tråd. Udover træningen med bryderne var der således teknik træning med trænerne, med hovedvægt på de ting, man fra elitens side finder vigtige i forbindelse med brydernes udvikling.

Derfor var det også en betingelse for brydernes deltagelse at deres træner var med.
For landstrænerne var det naturligvis også lejlighed til eventuelt at finde nye brydere til forbundets talentarbejde – Team 2016.

Hele 31 brydere fra ni klubber havde valgt at dygtiggøre sig, og blive set an. Engagementet var stort, der blev lyttet og prøvet, lyttet og prøvet osv.

 

Med sig havde de i alt 10 trænere.

Med kort varsel fik disse trænerne også mulighed for at dygtiggøre sig. Udover større indsigt i teknik, blev der arbejdet med både teori og praksis om opbygning / planlægning af et trænings pas.

Eliteudvalget vil invitere til denne form for samling fire gange årligt og der planlægges i samarbejde med udviklingsudvalget, at hver samling skal indgå i en ny træneruddannelse.

Således at vi udnytter trænernes tid optimalt når de er af sted med brydere fra klubben og evt. kan bruge bryderne som kaniner.

Så det var spændende at få formen prøvet af.

Formen kræver en del af trænerne, da man er mere på en ellers. Derudover er der en udfordring omkring koordinering, så både trænere og brydere føler at de får noget ud af det. Men det er oplagt at forene tingene og det var dejligt, at trænerne gik med på ideen, også selvom det var med kort varsel.

Næste samling forventes at blive den 2. og 3. maj i Nykøbing Falster, hvor også Team 2016 er samlet forud for NM. Hvis ellers alt går vel starter vi op med ny træneruddannelse der.

Det bliver træneruddannelse på niveau et. Der bliver en idrætsteoretisk del som DIF hovedsageligt tager sig af på 24 lektioner og så en specialforbundsdel på 25 lektioner. Lektionerne fordeles over flere gange. Strukturen præsenteres snarest.

Uddannelsen henvender sig til alle interesserede, både nye trænere og erfarne trænere.

Det er uhyre vigtigt at trænere i Danmark kommer i gang med en struktureret træneruddannelse. Det har ikke været muligt længe, men nu skal vi i gang. Træneruddannelse på niveau 2 bliver også muligt, med start efterår 2009 eller 2010.

Dansk brydning har i de sidste fem år været inde i en rivende udvikling, med tanke på de sportslige resultater på eliteniveau.
Hvis denne succes skal fortsætte, hvis vi fortsat vil skabe brydere der kan begå sig internationalt, er uddannelse vejen.

Alle undersøgelser peger desuden på at kvalitet i træningen er afgørende for at fastholde. Derudover stiller TD krav til de forbund de støtter at der arbejdes helhedsorienteret. At man sørger for at have kvalificerede træner på alle niveauer. Efter VM overgår vi til at blive udviklingsforbund i TD støtte øjemed. I den periode er det af største vigtighed at trænerne uddanner sig – udvikler sig – skaber fremgang. Vi risikerer ellers, at miste vores TD støtte.

Efter lang tids mangel på uddannelse, er det logisk at der er brug for opgraderinger rundt omkring både når det gælder bredde og elite, og i fremtiden vil udfordringerne/kravene til trænere (bredde og elite) blot stige. Der er nok af gode grunde, men husk også at gøre det for din egen tilfredshedsskyld. Når du alligevel har involveret dig, så er det rart at kunne tilbyde noget kvalificeret og varieret træning.

Formålet er at sikre kvalificerede trænere til klubtrænerniveau (drenge & ungdom). Kvalifikation til klubseniorniveau, kraftcenterniveau, talentcenterniveau, ungdomslandshold og landsholdsniveau foretages løbende. Der foretages individuelt skøn for hvordan tidligere træneruddannelser og kurser, seminarer anerkendes samt eventuelle meritter opnået i andre specialforbund eller uddannelser. Almen idrætsteori undervises i DIF regi og idrætsspecifikke indhold DB regi.

Fra 2010 gælder følgende krav med hensyn til nødvendigt trænerniveau, hvis en ansættelse i forbundsregi søges:

· Ungdomslandtrænere (kraftcentertrænere) bør som minimum have en diplomtræneruddannelse (niveau 3), være under uddannelse eller som minimum, planlagt opstart af uddannelsen inden for 1. år.

· Landstrænere har som minimum en træneruddannelse på niveau 4 (ITA eller anden universitetsuddannelse) eller kan dokumentere minimum 2 års erfaring på international niveau.

Trænere på talentcentre bør, som minimum have gennemgået trænerkursus på niveau 2. Herudover sikres videreuddannelse gennem deltagelse ved ”coach inspiration” kurser, gennemført at eliteudvalgets trænere.

Elite – og udviklingsudvalget.


af Palle Nielsen - 04.03.2009