Fremtidens ledere i brydesporten

Danmarks Idrætsforbund opfordrede før sommerferien specialforbundene til at finde 2-3 unge ledertalenter, som havde lyst til udfordre sig selv på deres lederevner.

Idrætshøjskolen i Vejle dannede rammerne for ULN (unge leders netværk) forårstræf.

Tør du udfordre dig selv på dine ledertalenter? Griber du muligheden for at tage et ryk i din karriere som idrætsleder? Vil du have det sjovt og lære andre unge at kende fra andre idrætter?

Dette var Niklas Sørensen, AK Frem Randers, Esben Fonnesbek og Mads Laursen, BK Thrott Aabyhøj klar på. Nanna Hyllegaard og Benjamin Andersen BK Thor N, var også interesseret, men weekenden passede ikke ind i deres kalender.

Træffet bestod af tre elementer:

• ”En på opleveren”

Aktiviteter, teambuilding og andre ”eyeopeners” i forhold til lederrollen.

• En læringsdel

Fokus på temaet ”Events” – hvordan får man en god event på banen? Processen fra start til slut.

• Networking

Erfarings- og idéudveksling, lær-af-hinanden, socialt samvær.

Ud over alt det faglige var weekenden naturligvis krydret med idrætsaktiviteter og det sociale.

Esben;
En god lærerig weekend, hvor man fik lov til at høre hvordan man gør andre steder, og hvilke tanker de gør i andre små forbund. Og så var det rigtig fedt at få bekræftet at det man går og gør i det daglige faktisk ikke er helt forkert.

Niklas;
Det meste var spændende, og specielt det med at man bliver bekræftet i at de ting man selv gør, også bliver brugt med succes i andre forbund.

Mads;

Hvis man er i tvivl, hvis man har spørgsmål, hvis man bare gerne vil lære noget nyt – så er Unge Leders Netværk en rigtig god idé at prøve. Her får man indsigt i hvad andre sportsgrene går og laver, og hvordan de tænker når de vil lave nye events for deres klubber og deres forbund.

Dette års tema var ”event building”, eller på dansk ”hvordan man laver en begivenhed”. Der var to foredragsholdere, begge gjorde det fantastisk – ULN og DIF havde gjort et godt stykke arbejde med at skaffe nogle gode instruktører! Meningen med disse ULN-træfs er at man skal lære at arbejde sammen på tværs af idrætsgrene og danne sig et godt network, hvor man skal kunne bruge hinandens kompetencer. Personligt synes jeg at idéen er rigtig god, man får et lille indblik over at der faktisk er andre unge der gør et stort stykke frivilligt arbejde og at ens idéer faktisk ikke er så dumme som man gik og troede!

Helt klart noget jeg gerne vil igen, super fedt!

I DB er vi glade for og da også lidt stolte over at vi har unge der vil med på en weekend i dette forum.

Ungeinvolvering / fremtidssikring er og skal være et tema i alle klubber. Hvad der lige har været afgørende for at de nævnte unge er klar på at involverer sig på lederplan synes indlysende. De har ledertalent, deres forældre er involveret udover det sædvanlige. Deres klubbers vilje til at give dem muligheden for at vise / udvikle deres talent er stor.

Vi er i reglen opmærksomme på at bruge de unge til assistent trænere, men får de ellers det ansvar der får en til at vokse og udvikle?

I BK Thor N er der unge der tjener penge, laver arrangementer for puslinge udover at være trænere. Benjamin er medlem af bestyrelsen og har taget en foreningsleder uddannelse. Nanna har selvsagt mest fokus på egen brydekarriere, men finder tid til at træne andre og har været instruktør på forbundets pigecamps. I Randers er Niklas ansvarlig træner for begynderholdet. I BK Thrott er Esben webmaster, stævnearrangør mm, Mads er medlem af bestyrelsen og træner.

God fornøjelse i alle klubber med dette tema, det lønner sig og det hjælper os ”gamle” med at forblive unge:-)

Udviklingsudvalget


af Palle Nielsen - 31.07.2009