Danmarks Brydeforbunds nye talentstruktur

Ved arbejdsseminaret i Fredericia i september 2010, var der sat fokus på opbygning af talentstrukturen i Danmark. Et udvalg satte sig for, at sikre rammerne for afvikling af talentsamlinger, samt få involveret nogle flere trænere.

”Det har der manglet”, udtaler en af de ansvarlige for talentsamlingerne, Lars Fonnesbek fra brydeklubben Thrott. Sammen med Freddy Viholt fra BK Viking, er han koordinator på samlingerne.

Udover planlægning af kalenderen, værtsklub og trænerteam, er det nye at der hver gang skal være en træner med bryderne, fra klubberne. Det forventes der stort udbytte af!

De input, bryderne får på træningssamlinger, skal ikke alene bæres hjem i klubben af drengene med risiko for, at trænerne føler, de bliver dikteret. Trænerne kan bruge det til at arbejde videre på og måske få noget inspiration til træningen derhjemme.

”Det gode ved den nye struktur er at vi får involveret nogle flere trænere og drengene får nogle flere samlinger”, udtaler Lars Fonnesbek.  ”Der kommer lidt mere fokus på drengene og der bliver større muligheder for at hjælpe dem til at blive bedre brydere”.

Han pointerer, at det ikke er et krav at der trænes akkurat som på samlingerne, da man ikke nødvendigvis skal træne den samme teknik i hele Danmark – men få inspiration til at udvikle egen træning.

Træningssamlingerne kan også tjene som individuel udvikling på sigt. Hvis man har en konkret bryder, der skal gøres bedre, kan man have dialog omkring hvad der skal til og det er derfor vigtigt, at der kommer nogle nye trænere med.

Enkelte personer i eliteudvalget har ansvaret for at samlingerne bliver gennemført og trænere/ledere fra klubberne i Danmark involveres. Det er vigtigt for den brede fundering af talentudviklingen og kan være med til at gøre talentarbejde stabilt og fremtidssikret.

Der vil være nogle gennemgående personer i talentsamlingerne, som vil foregå næsten samtidigt i øst- og vest Danmark. På vestsiden er det Lars Fonnesbek og Brian Jørgensen (Herning Brydeklub) og på østsiden er det Freddy Viholt, Thor Hyllegaard (BK Thor) og Szymon Kogut (Heros, Frederiksværk).
Drengene vil derigennem opleve en rød tråd i træningen.

Det er klubberne, der er værter ved samlingerne og de ansvarlige koordinatorer vil kontakte klubber mhp. værtskab og indbydelser. Der er heldigvis allerede klubber der har meldt sig til efteråret, men hvis man kunne tænke sig, at være værtsklub, er man velkommen til at tage kontakt.
Der er udarbejdet retningslinjer for afholdelse af samlingerne og der vil være dialog og støtte fra eliteudvalget ifm. værtskab. Så der er et godt udgangspunkt for at tilbyde sig som værtsklub.

Endelig skal nævnes de nationale samlinger, hvor udvalgte brydere fra de regionale samlinger samles.
Lars Fonnesbek opfordrer til dialog og at man henvender sig, hvis man har spørgsmål.

Det er tilmeldt henholdsvis 25-30 brydere i vest og 25 brydere i øst til kommende weekends talentsamling!

Følgende samlinger er planlagt:

2010:
VEST – 27. november (vært Thrott), 17.-18. december (vært Herning)
ØST – 27. november (BK Thor), 17.-19. december (vært Frederiksværk)

2011:
VEST – 22. januar (vært Randers)
ØST -  21.-23. januar (mangler vært), 4.-6. marts (vært Hermod Kbh,) 27.-29. maj (mangler vært)

Louisa McKennell


af Else Kilgod - 22.11.2010