Off-mat samling i Nykøbing Falster

Eliteudvalget har indkaldt til off-mat samling her i weekenden den 24, 25 og 26. sep.2010. En samling der inkluderer teambuilding. Samlingen kombineres med et møde med bryderne med henblik på at møde bryderne i en social kontekst og lærer hinanden bedre at kende. Eliteudvalget står overfor nogle hårde prioriteringer og er nød til at træffe upopulære beslutninger pga. den økonomiske situation. Man håber at, det at komme tættere på hinanden socialt og holdningsmæssigt, vil give en større forståelse og accept af dette. Endvidere er formålet at skabe tillid mellem ledelsen og bryderne efter nogle turbulente år.

Dagsorden for mødet:

1. Prioritering af dagsorden
2. Opfølgning på organisering af eliteudvalg, der er stadige ledige stillinger. Diskussion v. Frank L
3. Status Team Danmark og økonomisk situation. Orientering v. Frank
4. Landstrænersituationen. Orientering v. Frank
5. Opfølgning på seminar
5.a. ATK og det videre forløb. Beslutning/indstilling til bestyrelsen v. Niels Hansen
5.b. Regionale & nationale talentsamlinger og det videre forløb. Beslutning v. Thor Hyllegård, Freddy Viholt og Lars Fonnesbek
6. Tillid. Vi skal have genvundet tilliden fra bryderne. Diskussion v. Frank
7. Planlægning 2011
7.a. Team 2016. Beslutning v. Thor og Lars
7.b. Seniorlandshold. Beslutning v. Erik Nyblom
8. Kvalitetssikring/ procedurer beskrivelser KS. Arbejde med produktet v. Niels

Som led i teambuilding skal der spilles bold og laves parøvelser, en tur i svømmehal og ud og ro kajak inden der sluttes af søndag middag.

Palle


af Else Kilgod - 24.09.2010