Ny formand for BK Viking

BK Viking har fået ny formand

Efter 7 år som formand ønskede Freddy Viholt at trække sig fra posten. Under hans formandstid har klubben udviklet sig i en meget positiv retning og er i dag en klub, som nyder stor respekt ude i brydedanmark. Nyt arbejde og personlige årsager er grunden til at klubben skifter formand. En stor tak til Freddy for, sammen med bestyrelse og trænere, at have skabt en god og sund brydeklub, hvor det er rart at komme.

Ny formand blev Allan Bo Jakobsen, der nu sammen med den nye bestyrelse skal føre tanken om fod under eget hus igennem. Det blev kun til en kort sommerferie, efter han stoppede som formand for Danmarks Brydeforbund, før han sammen med sin klub kastede sig over projekt "Frederikssund Viking Gym". Projektet er nu så langt, og forankringen i Kommune og Idrætsråd så stærkt, at vort nye træningscenter gerne skal stå klart den 1. januar 2012.
Ud over Allan Bo Jakobsen blev også Peter Brandstrup og Frank Ziegler nyvalgt til bestyrelsen.


Allan Bo Jakobsen


Ved sommerfesten blev der ligeledes uddelt 4 bronze- og 2 sølvnåle, de blev uddelt af repræsentant for DB Lene Søberg,
Bronzenålene gik til : June Lillienskjold, Lis Andresen, Cecillie Skarnes og Dennis Nissen.
Sølvnålene gik til: David Richter og John Lillienskjold.

Med venlig hilsen
Dennis Nissen


af Else Kilgod - 07.06.2011