Velkommen til Ide-seminar og r-mode

Ide-seminar 2012
Velkommen til en dag i handlingens tegn, til en dag hvor vi gennem erfaringsudveksling og samarbejde på tværs, i fællesskab skal arbejde med initiativer der understøtter en ønskværdig fremtid for brydeforbundet.
”Hvordan får vi flere seniorbrydere i Danmark”, er hovedtemaet og vil være gennemående idet vi laver.

Vi er har været længe undervejs med debatter og ide’er. Disse er omsat til et politisk program. Programmet danner grundlag for mindre oplæg til igangsætning af konkrete initiativer.

Invitation og program - HER

Tilmeldingsskema - HER

Politisk program - HER

Med venlig hilsen
DB bestyrelse


af ... - 01.04.2012