Status på teknikmærke i sølv - til pigerRedegørelse vedrørende teknikmærke i sølv til piger


Forud for sidste års Repræsentantskabsmøde, modtog DB henvendelser fra fristilsbrydere om hvornår der ville blive udarbejdet et teknikmærke i sølv, der var målrettet pigebrydere. På daværende tidspunkt var dette arbejde allerede i sin spæde start.
ATK teamet var med vilje ude i god tid, da vi netop vidste hvor stort et arbejde det er, samt at vi ønskede en mindst lige så stor ”brydefaglighed” på fristilssiden, som i græsk-romersk regi. Endvidere lå det ATK teamet på sinde at fristilsbryderne skulle sikres medbestemmelse, så det skulle give mindst lige så meget mening at tage teknikmærker for drenge og ungdom som for pigebrydere.

For at sikre denne medbestemmelse samt vort ønske om at holde et højt niveau, blev der første gang startet et samarbejde med en repræsentant fra fristilsbrydningen den 1. april 2014. Personen udbad sig 3 ugers arbejdstid til at udvælge de øvelser, der skulle bruges i pigernes teknikmærke i sølv. Desværre vendte vedkommende tilbage ved tidsfristens udløb, og det måtte opgives sidenhen at komme i kontakt med vedkommende.

Således måtte processen starte forfra medio maj 2014. Herfra kom der indledningsvis gang i sagerne, men her gik processen desværre ligeledes i stå 1 måned senere. Forud havde ATK Teamet kørt alle relevante ressourcer i stilling, til at modtage fristilssidens bidrag til teknikmærket i sølv.

Der er tydeligvis både i tale såvel som på skrift, masser af holdninger til indholdet af teknikmærker til pigebrydere, samt kriterierne for denne udvælgelsesproces. Derimod er der kun få personer, som kan bidrage med en kvalificeret indsats til at udvikle samt vedligeholde fristilsbrydningen i Danmark. Det gør naturligvis processen sårbar.

Som en konsekvens af at tiden nu er så fremskreden, må bestyrelsen i DB se sig nødsaget til at komme med følgende udmelding:

Forbundet mener ikke længere at det er forsvarligt og i pigebrydernes bedste tarv, at blive ved med at vente på et teknikmærke i sølv for pigebrydere. Derfor må pigebrydere stille op til teknikmærket i sølv som oprindeligt planlagt.
Derfor er der truffet den afgørelse, at ATK Teamets repræsentanter ifm. teknikmærkeprøverne, udviser hensyntagen til pigebrydernes udførelse af:

Greb der ikke normalt anvendes i fristilsbrydning.
       
Den anvendte ben stilling, da der her ligeledes er forskel på fristils -og græsk-romersk brydning.

For at komme videre med pigebrydernes interesser omkring teknikmærkerne, skal processen være mindre sårbar/ikke afhængig af de få. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse, beder hermed om at flere melder sig til at deltage aktivt, i et udvalg under ATK Teamet. Dette udvalg skal videreudvikle på det indhold, som allerede forligger, og beskrive det kommende teknikmærke i sølv for pigebrydere. Efterfølgende udvikle guldmærket for piger.

Såfremt DU har interesse i at deltage aktivt i dette samarbejde, kan der rettes henvendelse til
dbkontor@gmail.com .
Med Sportslige Hilsner
Palle Nielsen
Formand i Danmarks Brydeforbund


af Else Kilgod - 20.01.2015