Sæsonens sidste ATK Handlingsplanseminar afholdt i Roskilde

Roskilde Brydeklub dannede den 23. april rammen om et handlingsplansseminar, der bl.a. satte fokus på, hvordan vi kan styrke brugen af frivillige men også, hvordan de enkelte klubber helt konkret kunne komme videre med handlingsplansarbejdet.
 
Selvom deltagerantallet var begrænset, hvilket nok er naturligt i en konfirmationspakket kalender, var udbyttet stort. 
De tilstedeværende klubber fik mulighed for at drøfte deres udfordringer med at tiltrække og fastholde såvel medlemmer som frivillige. Særligt blev der lagt vægt på, at handlingsplanerne skulle tilpasses den lokale kontekst, som jo er forskellig fra om man er forening i Frederikshavn, Århus, Roskilde eller København.
 
Ydermere blev det drøftet, hvordan vi kan være bedre til at skabe den positive fortælling om brydesporten og være skarpere på, hvad brydning er som samlet produkt. Dvs. ikke bare en sport, hvor det går ud på at kaste hinanden, men som en samlet pakke til socialt samvær, god motion og personlig udvikling.
 
I forhold til at tiltrække frivillige og nye medlemmer, har mange klubber i årevis arbejdet med at nå ud til forældrene via deres børn.

Inspiration fra Holland

Efter et Hollandsk forbillede, som forbundets udviklingskonsulent har studeret, talte de tilstedeværende klubber om at man skulle sætte fokus på, at nå børnene via attraktive motionstilbud til forældrene. Derigennem styrkes forældrenes tilhørsforhold til klubben, hvilket kan skabe grobund for nye medlemmer og frivillige.
 
Selvom der blev arbejdet på højtryk, var der hverken fare for dehydrering endsige hungersnød, da Eva og Flemming fra AIR havde sørget for et traktement, der fik deltagerne til at glemme, at de ikke befandt sig på en 2 stjernet Michelin restaurant, men derimod i en brydeklub i Roskilde. Stor cadeau for et højt serviceniveau, god kaffe og ikke mindst det store kolde bord.


af Rami Zouzou - 23.04.2016