Styrkelse af frivilligheden er nøglen til en stærk brydesport

Nyt initiativ fra Danmarks Brydeforbund skal styrke frivilligheden og klubudvikling i brydesporten

Foreningslivet har altid spillet en stor rolle i Danmark og potentialet i de enkelte klubber er enormt. Da foreningslivet overvejende et båret af frivillige kræfter er mulighederne for at deltage åbne. Men det rummer også en række udfordringer, da de frivillige skal tilpasse deres engagement med arbejde og familier. Ydermere befinder vi os i en situation, hvor tilslutningen til de faste foreningsaktiviteter er for nedadgående, da vi konkurrerer med mere uformelle idrætstilbud der fx tilbydes i motionscentrene.

(Videohilsen fra DBs nye udviklingskonsulent Rami Zouzou.)

Det stiller unægteligt klubberne og de frivillige i en vanskelig situation, da man bliver mødt at løbende krav om at tilpasse sig stadig flere krav og rammer samt at få fat i en målgruppe, for er vant til at vælge og vrage i fritidstilbud. Det er synd. Især da vi jo har det bedste tilbud på alle hylder - brydning!

Det er derfor mit håb, at vi med en fælles indsats kan understøtte de frivillige ildsjæle i foreningerne i arbejdet med at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Det er min ambition, at vi gennem et målrettet arbejde kan tiltrække flere kræfter, der kan bidrage til at udvikle vores elskede sport, når vi skal ud og hverve nye medlemmer. For det er i sidste ende det, der drejer sig om: medlemmer. Det siger sig selv, at klubbernes udvikling afhænger af evnen til at tiltrække og fastholde deltagere.

Jeg håber derfor, at rigtig mange vil engagere sig i det kommende udviklingsarbejde. Det er ikke nødvendigvis et krav, at man har en baggrund som bryder endsige kendskab til brydesporten. Engagement og en vilje til at udvikle gode og sunde fritidstilbud til børn og voksne er nøglen. Det er kun forfriskende, om man kan tilbyde et anderledes perspektiv.

Nyt initiativ for hele brydedanmark

I det kommende udviklingsarbejde vil vi derfor bl.a. fokusere på, hvordan vi kan udvide staben af frivillige ildsjæle og styrke dem i deres arbejde med at skabe positiv opmærksomhed omkring brydning. Via et nyt initiativ hvor alle klubber opfordres til at deltage, vil vi tilbyde klubberne sparring der understøtter brydeklubberne i, at hverve nye medlemmer og udvikle deres klubber, så de bliver et attraktivt alternativ til de mange fritidstilbud der efterhånden eksisterer. Initiativet vil også tjene som en platform til at alle klubber løbende bliver opdateret med tilbud og tiltag i brydedanmark. Både fra Danmarks Brydeforbund, såvel som fra naboklubben.


af Rami Zouzou - 03.04.2016