Nyt nationalt klubudviklings netværk

I weekenden blev grundstenen til Danmarks Brydeforbunds nyeste initiativ lagt. Dansk brydning har fået et nationalt klubudviklings netværk!

Scandic Hotel i Odense dannede ramme omkring opstartsmødet for det nationale klubudviklings netværk. Til trods for pinseferien og den bagende sol som sjælden gæst, var hele 36 personer fra hele landet, mødt op til en debat om udfordringer og udviklingspotentiale i dansk brydning. Der blev drøftet store spørgsmål, som hvordan man styrker og understøtter det frivillige arbejde.

 

Udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou fungerede både som facilitator og oplægsholder med inspirationsindlæg fra diverse feltstudier om forenings- og frivilligliv. Der blev også gjort op med vanetænkning indenfor foreningslivet, i arbejdet på at udvikle foreningskulturen og tiltrække og fastholde nye medlemmer og flere frivillige hænder.

 

Ny fælles aktivitetskalender for dansk brydning

Derudover præsenterede Palle Nielsen, formanden for DB og Michael Yde fra DB, et bud på en ny tilgang, til hvordan dansk brydning kan have en fælles aktivitetskalender, således alle klubber får mest ud af sæsonkalenderen. Der blev blive reklameret mere for det nye tiltag til ideseminaret d. 4. juni.

Opstartsmødet kunne følges live fra mobilen og hjemme fra stuerne

Forud for opstartsmødet fik vi en del tilbagemeldinger om at folk var forhindret i at deltage pga pinseferien. Derfor anvendte vi Facebooks nye "live" funktion, der tilbyder at sende video live via vores Facebookside. Trods en halvdårlig internetforbindelse, var der hele 12 personer der fulgte opstartsmødet samtidigt, og i alt 36 personer der har fulgt med løbende.

(Hvad er en frivillig? Hvad er godt arbejde til frivillige? Hvad skal motivere en frivillig? Fra opstartsmødet denne weekend.)

Gode forslag til hvordan vi kan udvide interessen for brydning

Opstartsmødets deltagere kom med mange gode forslag til, hvordan vi kan udvide interessen for dansk brydning. Eksempelvis ved at udvikle et koncept kaldet "streetwrestling", forsøg med lokale brydestævner i bar overkrop, udvikling af en lokal frivillighedsstrategi, øget fokus på klubkulturen, udvikling af en grunduddannelse: "brydning for begyndere" og kurser for frivillige, samt hvordan man bedst understøtter hinandens ressourcer.

Tre udviklingspotentialer for dansk brydning

Ideerne var mange og debatten konstruktiv. Dagens gruppearbejde identificerede tre udviklingspotentialer i dansk brydning:

  1. Rekruttering og fastholdelse - af brydere, trænere og frivillige
  2. Samarbejde og samarbejdskultur - brydeklubberne i mellem, med kommune, erhvervsliv og andre sportsgrene
  3. Storytelling - hvordan skaber vi interesse for dansk brydning blandt børn, unge og voksne

Udviklingskonsulenten vil i den kommende uge følge op på seminarets afsluttende opsamling, og vælge tre-fem fokusområder, milepæle og succeskriterier, som vil blive sendt rundt til klubberne. På de kommende møder i det nationale koordinationsnetværk, kan vi derfor helt konkret følge den videre udvikling af dansk brydning med skarp fokus på de fra dagen identificerede udviklingspotentialer.

Brydeklubberne vil modtage mere information om nye nationale klubudviklings netværk løbende. Stor tak og kæmpe cadeau til de danske brydeklubber for et stort fremmøde.


af Rami Zouzou / Michael Yde - 15.05.2016