Strategiaftalen kom i hus med ros fra Danmark Idrætsforbund

Danmarks Idrætsforbund var meget tilfredse DB´s strategiudspil og tildelte de ansøgte 4.5 mio., over de næste 4 år, til det strategiske udviklingsarbejde

Danmarks Brydeforbund har fået tildelt hele det ansøgte beløb, hvilket bl.a. skyldes, at der var opstillet nogle realistiske succeskriterier og implementerbare målsætninger.  

Penge til bredden, eliten og en styrket organisatorisk platform til at understøtte udviklingsarbejdet er nogle af de elementer, der har gjort, at DIF´s bestyrelse anerkendte Danmarks Brydeforbund for de ambitioner og den vilje, der er til at arbejde strategisk med brydning.

En god strategi er kendetegnet ved at være realistisk, konsistent og dynamisk, hvilket har været den røde tråd igennem hele arbejdsprocessen; at afstemme visioner, mål og ambitioner med de ressourcer, potentialer, og udfordringer, der er i dansk brydning. Den proces har båret frugt, og vi kan nu komme i gang med arbejdet.

(Fra V: Thor H, Søren Seier, Rami Z og Palle N. Foto: Privat)


af Rami Zouzou, Udviklingskonsulent i Danmarks Brydeforbund - 06.10.2017