Flere spændende nyheder fra UWW

Vores internationale organisation United World Wrestlings Technical Commission har efter mødet i januar fremsendt flere forslag til godkendelse hos UWWs øverste repræsentantskab ‘Bureauet’. Bureauet har efterfølgende godkendt ændringer vedrørende:

Vægtklasser

Antallet af seniorvægtklasser udvides fra 8 til 10 vægtklasser. Herudover har man overvejet hvorvidt junior vægtklasserne skal være de samme som seniorklasserne samt hvorvidt nuværende vægtklasser for ungdomsbrydere er repræsentative. De nye vægtklasser offentliggøres direkte efter dette års VM for seniorbrydere er afholdt, og de er gældende fra 1. januar 2018.

Individuel og hold ranking

For en mere retfærdig hold ranking, giver topplaceringer flere point fremadrettet (fra 1. januar 2018). Der laves også en officiel individuel ranking, baseret på placering ved VM, kontinentale mesterskaber og udvalgte turneringer. 

UWW dommer

Top seedninger

Fra og med VM i Paris i år bliver de fire bedste brydere i hver kategori seedet, så de tidligst kan mødes i en semifinale.

Nyt stævneformat

For at undgå store vægttab, laves stævneformatet om fra en til to dage i hver kategori, hvorved finale- og repechagekampe foregår på dag to. Der bliver indvejning hver morgen (på stævnedagen), dog med 2 kg vægttolerance dag to. Dette forslag vil blive testet ved EM og VM for kadetter i år! Hvis testen er positiv, bliver det implementeret d. 1. januar 2018.

Brydereglerne

Det er åbenlyst at specielt den græsk-romerske brydning skal fremstå mere attraktiv. Der skal slås ned på den passive brydning og den aktive brydning skal honoreres. Der er ændringer på vej, der allerede skal anvendes ved årets U23 EM, der finder sted sidst i marts måned! Dette bliver uden "tvungen" parterre. Der arrangeres to testturneringer, hvor beordret parterre afprøves, hvorefter Technical Commission beslutter hvilke regler der skal være gældende i den kommende Olympiade.

Diverse ændringer

Der er vedtaget ændringer vedr. doping til holdmesterskaber (hele holdet bliver diskvalificeret.) Vægtklasser med 6-7 brydere afvikles i to puljer. Det er også vedtaget at der skal opstilles flere kameraer, for at lette behandlingen af challenges.

Læs mere

Til dem der gerne vil have flere detaljer, kan vi anbefale den originale nyhed på United World Wrestlings hjemmeside.


af Danmarks Brydeforbund - 17.03.2017