Referat fra bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet der blev afholdt i Odense fredag d. 19/8-17 kan læses her.

Diverse referater fra udvalg, bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder kan findes under Referater.

(Fra venstre: Palle Nielsen, Henrik Stuhr, Peter Rafn, Erik Nyblom, Sonja Ekstrøm, Charlotte Jensen og Bo Lorenzen.)


af Danmarks Brydeforbund - 05.09.2017