Netværksmøde for kampsportsforbundene

Nørrebro Taekwondoklub lagde den 28.11 lokaler til det første netværksmøde for kamsportsforbundene. Udover de mange gode input tilkendegav et ønske og behov for at mødes igen.

Repræsentanter fra Judo, Jujutsu og Taekwondo havde på denne råkolde aften fundet vej til Heimdalsgade på Nørrebro, hvor Nørrebro Taekwondoklub i flere år har til huse. Udover at have produceret flere elitekæmpere, er klubben kendetegnet ved at løfte en kæmpe social indsats i nærområdet bl.a.  i tæt samarbejde med DIF Get2sport- ligesom klubben har markeret sig stærk på rekrutteringsområdet i et område, hvor fritidstilbuddene ellers er ved at snuble over hinanden. 

Også Frederiksberg Jujutsu klub har gjort en god figur, når man taler om rekruttering og har ventelister til deres børnehold.

For et forbund som os, der har et strategisk spor, der hedder rekruttering, var det derfor spændende selskab denne aften. Og selvom jeg over på min undervisning samt køretur i det sønderjyske, og på de jyske motorveje, jeg be´r Jer, var en smule brugt på øverste etage, vågnede jeg hurtigt op til dåd, da aktivitetsniveauet i lokalet ramte mig hårdere end den kraftige blæst over Storebæltsbroen tidligere på aftenen.   

For hvor var der gode viljer til samarbejde og mange spændende samarbejdspotentialer som vi den kommende tid, skal arbejde videre med.

Først og fremmest har vi alle en fælles udfordring omkring deltagerantallet og hyppigheden omkring vores træner/lederkurser. Der kunne derfor være ræson i at udbyde disse i fællesskab, hvor der ikke var fokus på den tekniske træning, men i højere grad de pædagogiske værktøjer omkring trænergerningen.

Når man netop har overstået et træningsforløb på et julemærkehjem, var det jo nærliggende at bringe dette initiativ i spil, og mon ikke der kunne være nogen spændende perspektiver i et fælles projekt omkring aktiviteter for bestemte målgrupper? Det mente mødedeltagerne i hvert fald. Så vi glæder os til at gå videre med dette punkt, så det i fremtiden ikke er noget, vi som forbund skal løfte alene. Her kan vi i særdeleshed trække på Nørrebro Taekwondoklubs gode erfaringer.

Alt i alt en god start på netværket, og allerede på tirsdag sætte vi, konsulenterne fra de forskellige forbund os sammen for at lægge en strategi for operationaliseringen af på de mange input samt finde tid og sted for det næste møde.


af Rami Zouzou, Danmarks Brydeforbund - 29.11.2018