Kampsportsforbund finder fælles fodslag

Nyt samarbejde mellem formændene for kampsportsforbundene sætter fælles træner- og lederuddannelse på dagsordenen

Tidligere på måneden, d. 5. februar i Aarhus, var jeg til møde med formandskollegaer fra judo & juijitsu, boksning, og taekwondo. Karate og kickboksning var også inviteret, men var forhindret i at deltage.

Mødet kom i stand ved DIF’s årlige formandsseminar i forbindelse med Sport 2017 i Herning i starten af januar. 

Der var en rigtig god stemning og dialog. Vi oplevede alle at vi kunne lære noget af hinanden, også vedrørende almindelige forbundsopgaver.

Kampbog

Vi havde dialog om justitsministeriets kampbog. Alle er på en eller anden måde indunder den nye bekendtgørelse. Vi har valgt at registrere på forskellige måder.

Uddannelse

På uddannelsessiden oplevede alle forbund, at det kunne være svært at finde kursister nok og at vi alle var afhængig af et vist antal deltagere.

Her blev vi hurtigt enige om at gøre en indsats. Klart et af de punkter hvor der let kan laves noget sammen således, at flere kurser kan gennemføres.

På et generelt niveau kan der undervises for alle fire idrætsgrene på træneruddannelse. Og på lederniveau er det oplagt at invitere hinanden.

Rami er gået i gang med at inviterer bredere til trænerkurset i Frederiksværk d. 11. marts. Her prøver vi at inspirere med inputs fra gymnastikforbundet. Her prøver vi ligeledes at udvide deltagerantallet, ved at invitere folkeskolelærer samt pædagoger fra lokalområdet.

Taekwondo ville tage fat i deres uddannelsesansvarlige med det samme, mhp. at starte kurser på tværs af idrætterne. Judo og juijitsu sendte med det samme invitation ud til et kursus om klubkompetencer, og delte et link til deres træneruddannelser.  Ligeledes bakker fundet også op om træner/-lederkurset KLUBkompetencer, som afholdes søndag d. 18. marts.

Synergi og økonomiske fordele 

Vi snakkede om at finde synergi og økonomiske fordele ved at afvikle lave stævner under samme tag, fx DM. Vi drøftede licenssystemer, samt hvordan og hvorledes vi hver i sær er organiseret i det nye center under DIF.

Vi mødes igen i april måned 2018.


af Palle Nielsen, Danmarks Brydeforbund - 19.02.2018