Referat fra årets R-møde

Så er referatet fra årets Repræsentantskabsmøde at finde på forbundets hjemmeside.

Såvel referat som beretning, regnskab mv. er at finde under Referater. Det reviderede budget fremgår nu sammesteds.


af Danmarks Brydeforbund - 24.06.2018