Dansk Brydecenter er et unikt stykke Danmarkshistorie

Formand for Kultur-, Fritid- og Bosætningsudvalg Martin Lohses første spadestik til Dansk Brydnings nye Brydecenter er et unikt stykke dansk idrætshistorie, der viser, hvordan et stærkt partnerskab mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune kan løfte alle involverede parter: kommercielt, økonomisk, sportsligt, kulturelt og socialt.

For kombinationen af Thor Nykøbings internationale ekspertise, Det Nationale Kraftcenters(NKC) fantastiske resultater ved de store mesterskaber og Guldborgsunds visioner om at være en attraktiv kommune, hvor kultur, sport, erhvervsliv, turisme og bosætning går hånd i hånd, er helt centralt i realiseringen af centret og en vigtig milepæl i dansk brydnings videre udvikling.

(Sportschef Thor Hyllegaard, Martin Lohse fra Guldborgsund Kommune & Palle Nielsen fra Danmarks Brydeforbund.)

Det er klart, at uden kommunens støtte og sponsorernes velvillige moralske og økonomiske opbakning så var centret aldrig blevet en realitet. Det vidner om stærk tro på, at selvom dansk brydning er en lille sportsgren målt i antallet af medlemmer, så er vi trods alt en sport, der leverer resultater til Danmark. Og at der rundt omkring er en klippefast tro på, at den måde, vi gør tingene på, også i fremtiden vil generere værdi. ”En værdi, som man er bevidst om også er til gavn og glæde for en kommune som Guldborgsund, da Thor Nykøbing jo er en klub, der både har markeret sig nationalt og internationalt og dermed styrker kommunens brand som en idræts- og kulturpolitisk sværvægter. Samtidig med at sport, egns-  og økonomisk udvikling historisk set er gået hånd i hånd” udtalte Martin Lohse med sølvspaden i hånden.     

Det nye Brydecenter, der skal opføres af Dansk Halbyggeri, forventes at stå færdig den 1.februar 2019, og vil være et af de største af sin art i Europa.  På de i alt 1500 m2 vil der, udover brydehallen, være både caféområde, omklædning, sauna, trænings- og restitutionsområder. Brydehallen får plads til 6 måtter og der vil også være mulighed for udendørs crossfit, hvor man kan dyrke socialt samvær og sunde aktiviteter med familie, venner, bekendte og andre foreninger.

Sportschef Thor Hyllegaard, som er en af primusmotorerne bag centret, var tydeligvis en lettet mand, og både formand for hhv. Thor Nykøbing og Danmarks Brydeforbund, Morten Ahlefeldt og Palle Nielsen, roste ham for hans indsats med at samle kommune, erhvervsliv og forbund omkring realiseringen af projektet.  

De mange landsholdsbryder fra bl.a. Tyskland, Holland, Polen, Tyrkiet og USA, som årligt besøger de danske kæmpere i NKC, kan derfor glæde sig over, at de i fremtiden får nogle topmoderne faciliteter at boltre sig på, når gravkøerne har erstattet Martin Lohses spade, og Dansk Halbyggeri kan færdiggøre et stykke dansk idrætshistorie: Europa største brydecenter.

Se en videooptagelse med talerne her.


af Rami Zouzou - 02.07.2018