Referat fra bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse samledes første gang til bestyrelsesmøde lørdag d. 18. august 2018. Her blev der bl.a. vedtaget en ny forretningsorden samt fordelt roller internt i bestyrelsen. Endvidere berette vores Udviklingskonsulent Rami om sit første evalueringsmøde med Danmarks Idrætsforbund om vores strategiske spor.

Læs referatet her.


af Danmarks Brydeforbund - 04.09.2018