Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdte årets første møde d. 19. januar. Her samledes bestyrelsen om at drøfte en ny opgavefordeling mellem Officialsudvalget og de ansatte i forbundet. Endvidere blev der drøftet dommerrekruttering, fristilsbrydning samt sponsorkoncept til vores landshold.

Endvidere berettede vores Udviklingskonsulent Rami om årets sidste evalueringsmøde med Danmarks Idrætsforbund om vores strategiske spor.

Læs referatet her.


af Danmarks Brydeforbund - 30.01.2019