Den tidssvarende forening udvikles gennem skolesamarbejde

Skal foreningslivet lykkes i fremtiden og blive ved med at engagere og udvikle sig, så kræver det et tættere skolesamarbejde - og det er man i fuld gang med i Aalborg! 

For det er gået op for mange, at de travle børnefamilie, som måske ikke lige har er idrætstilbud i baghaven, har svært ved at tilpasse familie- og arbejdsliv med foreningslivets faste rutiner med træning to dage om ugen.

Derfor bringer Thor Vejgaard brydningen ud til Klarup skole, omkring 15 km udenfor Aalborg, og tilbyder faste brydeforløb i gymnastiktimerne, så de unge får mulighed for at stifte bekendtskab med en sport, uden at forældrene skal finde tid til den lange transport og en travl hverdag. 

(80 børn fra Klarup skole skal de kommende uger prøve kampsporten brydning med brydeklubben Thor Vejgård ved roret.)

Thor Vejgård håber på satellitklub i Klarup

Initiativtager, wrestler- mom Maria Tranholm, står selv for træningen, og hun har store ambitioner: "Drømmen er, at der med tiden kan etableres en underafdeling af Thor Vejgaard, der tilpasset træningen med den efterspørgsel, der er i lokalområdet" udtaler Maria Tranholm fra Brydeklubben Thor Vejgård.

Og udviklingskonsulent Rami Zouzou kan lide det, han hører: "Hvorfor skal foreninger være fastlåst til én bestemt matrikel med faste træningstider, de færreste kan nå? På arbejdsmarkedet er der efterhånden så mange fleksible ordninger til medarbejderne. Det skal foreningslivet lære af, hvis det vil vil være udvikle sig og være et tidssvarende alternativ til det digitale univers, flere unge befinder sig i" siger Rami Zouzou.

Se vores videoindslag fra dagen nedenfor.


af Danmarks Brydeforbund - 31.01.2019