Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund afholder sit næste møde lørdag d. 6/4-19.

Du har mulighed for at se dagsordenen her.

 

Sæt kryds i kalenderen

Danmarks Brydeforbund afholder årsmøde i maj måned

Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 25/5-19 kl. 13.00 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Som noget nyt afholdes der ikke Ideseminar samme dag, så dagen starter med indskrivning samt spisning kl. 12.00.

Tilmelding

Læs mere i forbundets kalender her.

Vel mødt


af Danmarks Brydeforbund - 28.03.2019