Nordea Fonden støtter den sunde slåskamp

Nordea Fonden har med en bevilling på 45.000 kroner til Brydeklubben Throtts projekt ”Den sunde slåskamp - kom og bryd med mig”, gjort det muligt for en børnegruppe at sætte fokus på nye sociale relationer, hvor der gennem dette projekt kan ske inklusion af børn, der er ellers er ekskluderet i fritidslivet pga kulturelle baggrunde, psykosociale årsager eller mobning og heraf afholdelse for deltagelse i fritidslivet. 

Det skal ske ved at en række SFO’er i Aarhus Kommune, sammen med Brydeklubben Thrott, skal gøre det muligt for børnene at deltage i en ugentlig brydetræning, ude på skolerne.  Skoleindsatsen er en nytænkning af ”den danske model”, hvor foreningsidræt traditionelt foregår på fastlagte tidspunkter i foreningens lokaler. Istedet ønsker Brydeklubben Thrott at oprette en række satellithold på skolerne og planlægger at afvikle træningstiderne i direkte forlængelse af den normale skoletid.

”Vi oplever i den daglige træning i klubben, at der er børn med behov for særlige instruktioner

og guidning. Vores trænere har erfaring med styring af konkurrence-momentet og arbejder

også i børnehøjde med mental træning. En tydelig struktur og et klap på skulderen er afgørende

for børnenes deltagelse”, fortæller Esben Fonnesbek fra Brydeklubben Thrott

Foruden den ugentlige træning ude på skolerne, er der planlagt en lang række fællesarrangementer for deltagerne, herunder klubture til udlandet med Throtts faste hold i Åbyhallen, mini-stævner, forældre arrangementer og meget mere.

(Brydere stiller op til holdfoto i Brydeklubben Throtts klublokale. Foto: Brydeklubben Thrott)

Brydeklubben Thrott er i øjeblikket i dialog med flere SFO’er i Aarhus Kommune, om deltagelse i det 2-år lange projekt. Foruden Nordea Fonden, har projektet modtaget støtte fra Aarhus Kommunes Aktivitetspulje og DIF/DGI’s Foreningspulje.


af Esben Fonnesbek, Brydeklubben Thrott - 24.03.2019