Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdte årets fjerde bestyrelsesmøde d. 7. september 2019.

Du kan læse referatet her.

Mesterskabsregulativet er blevet opdateret

Bestyrelsen godkendte det nye mesterskabsregulativ, der dermed er trådt i kraft og gælder fra dags dato.

Der er foretaget flere rettelser i Mesterskabsregulativet, eksempelvis i tilfælde hvor en opgave er flyttet fra Officialsudvalget til driften eller forbundets presseansvarlige. Endvidere er der tilføjet enkelte udspecificeringer til emner der ofte er anledning til spørgsmål.

Herudover kan vi fremhæve følgende ændringer:

  • Der afholdes ikke længere teknikmærkeprøver efter DM tilmeldingsfristen, derfor udgår dette af regulativet.
  • Der er foretaget ensretning af vægtklasserne jf. UWWs vægtklasser. Hertil er vægtklasserne til DM hold ændret. Begge dele efter enstemmigt ønske fra Thomas Nielsen (Officialsudvalget) og Thor Hyllegaard (Sportschef).
  • Der er foretaget en udspecificering af reglerne ift. tilmelding til DM hold. 

Du kan læse vores love, regulativer mv. her.


af Danmarks Brydeforbund - 23.09.2019