Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdte årets første bestyrelsesmøde d. 31. januar 2020.

Du kan læse referatet her.

Mesterskabsregulativet er blevet opdateret

Ifm. mødet godkendte bestyrelsen en revision til mesterskabsregulativet. De 3 ændringer kan du læse mere om i nyhedsartiklen fra d. 11. februar. Husk at der ikke afholdes teknikmærkeprøver efter tilmeldingsfristen til DM for børn og unge.

Ideseminaret er tilbage på dagsprogrammet til årsmødet

Danmarks Brydeforbund ser frem til atter at kunne afholde Ideseminar ifm. årsmødet. Det foregår lørdag d. 23. maj, og vi ser frem til at komme med mere information om dagen. 

Skattefri godtgørelse til dommere

Der har tidligere været tvivl om taksterne for hhv. dommere og dommerkandidaterne. Vi kan således gøre opmærksom på at dommere modtager DKK 500 og dommerkandidater modtager DKK 300 pr. dag. Endvidere modtager vores UWW dommere DKK 500 per rejsedag til internationale mesterskaber, hvor de er udsendt af Danmarks Brydeforbund. 


af Michael Yde - 15.02.2020