Varsling af Repræsentantskabsmøde

Danmarks Brydeforbund gør opmærksom på at der afholdes årsmøde i maj måned

Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 23/5-20 kl. 15.00 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Vi gør opmærksom på at der atter afholdes Ideseminar på dagen for Repræsentantskabsmødet. 

Print 'Varsling af årsmøde 2020' her.

Vel mødt

Tilmelding

Der vil tilgå mere information i forbundets kalender her.


af Danmarks Brydeforbund - 10.02.2020