Talent & trænerudvikling - Nu i Ungarn

Donation sætter skub i træner- & talentudviklingen i dansk brydning

Vi har længe haft et ønske om at skabe aktiviteter der ville gavne talentudviklingen lidt bredere. Nu kan vi, med glæde meddele at vi har fået mulighed for at dygtiggøre både trænerne men også bryderne i et samlet koncept. Tilbage i november måned 2018, fik vi bevilliget et større beløb fra projektmidlerne i DIF og Team Danmark, som indebærer vi nu kan sætte skub i træner & talentudviklingen på et for os, endnu uset niveau.

Vi har fået midler til to ture, hvor vi inviterer trænere og brydere med. Det er udelukkende tale om brydere på U23-truppen, samt for trænere som har brydere på U23-truppen. Der er et max antal deltagere per tur inklusive trænerne, hvilket betyder at der vil blive udvalgt brydere til hver tur. Projektet  startede tilbage i efteråret 2019 og nummer to tur afholdes her i marts måned 2020. Initiativet resulterer i at tre af de deltagende talenttrænere starter på DIFs diplomtræneruddannelse, samt at der oprettes et nyt talenttræner netværk i foråret 2020.

Vi vil gå forrest i at skabe et internationalt trænernetværk

Første tur gik til Nur-Sultan i Kasakhstan, hvorefter vi nu rejser til Ungarn i marts måned. Vi vil inddrage trænerne i internationale netværk gennem deltagelse til træningssamlinger sammen med nogle af de førende nationer inden for talentudvikling. Vi vil etablere et tæt samarbejde med nogle af nationerne, med henblik på erfaringsudveksling, både for trænere og aktive. Vi forventer at denne erfaringsudvikling og netværksdannelse, højner trænernes evne til at være opsøgende på ny viden, samt evnen til kritisk refleksion over egen praksis. Sideløbende med træningen på madrassen, vil vi skabe rum for vidensdeling og refleksion blandt trænerne. Den enkelte træning vil blive diskuteret og evalueret med fokus på formål, indhold udbytte osv. Samtidig vil vi skabe rum for diskussion af emner som langsigtet udvikling af brydere til verdensklasse niveau, trænerfilosofi og ”dual career” mv.

(Rajbek Bisultanov til EM i 2018. Foto: United World Wrestling)

Valget af samarbejdsnationer faldt på Kasakhstan og Ungarn

Vi har valgt at samarbejde med Kasakhstan og Ungarn. Kasakhstan har vi valgt på grund af at de er ”verdensmestre i at få meget ud af ingenting”. De har meget små ressourcer og kan stadig være med i verdenstoppen. En bidragende årsag er også at de har en ”asiatisk brydestil” der er lidt anderledes en ”main stream” i Europa. Vi ser en klar fordel i at udvide kompetencerne netop på dette område, da det helt sikkert vil udvikle vores trænere og talenter til mere komplette udøvere og trænere.

Ungarn har vi valgt især på grund af deres succes med hele tiden at få nye unge brydere op i toppen af verdenseliten. De er forholdsvis minutiøse i deres planlægning samt har et højt teknisk niveau. Herudover har de en ”filosofi” der er ganske lig vores egen, hvor et af hovedelementerne er en god fysik. På lidt længere sigt håber vi at denne opstart med få nationer, kan udvikle sig til noget der minder om det netværk vi allerede er en del af, på seniorsiden.

Initiativet skal både højne niveauet hos elitetrænere og samtidigt spare penge

På sigt forventer vi at initiativet vil give os endnu dygtigere trænere og udøvere, samt være med til at holde omkostningerne til stævner og samlinger nede, da samarbejdet også har en økonomisk fordel.

Kasakhstan-turen bestod bl.a. af at overvære træningslejr, analyse- samt observationsopgaver. Desuden skulle trænerne overvære Senior VM efterfølgende. Målet med dette projekt er, at hæve niveauet fra nationalt til internationalt niveau på de trænere, der til daglig arbejder med de unge brydere, der har OL 2024 & 2028 i sigte. 


af Thor Hyllegaard, Sportschef - 05.03.2020