Beretninger til Repræsentantskabsmødet

Hermed offentliggøres dokumenterne, der skal anvendes til dette års Repræsentantskabsmøde

Nu kan du læse beretningen for 2019 samt budgettet for 2020.

Beretning for 2019

Årsrapport 2019

Regnskabserklæring for 2019

Revisionsprotokollat for 2019

Budget for 2020

Du kan finde tidligere års beretninger og regnskaber på hjemmesiden under Referater.

Repræsentantskabsmødet afholdes kun online

Grundet den uventede fastholdelse af forsamlingesforbuddet i dets nuværende form, må vi desværre se os nødsaget til at afholde R-mødet som videokonference.

Lørdag d. 23. maj afholder Danmarks Brydeforbund sit årlige Repræsentantskabsmøde kl. 15:00. Grundet forlængelsen af forsamlingsforbuddet, må vi desværre se os nødsaget til at aflyse Ideseminaret og samtidigt afholdes vores Repræsentantskabsmøde kun som videokonference.

Du bliver dog ikke helt snydt for et oplæg fra vores nye Udviklingskonsulent Simon Lui. Simon skyder dagen igang kl. 14:15, med et oplæg om status på de strategiske spor, kommende indsatsområder m.m.

Alle er velkomne til at deltage. Vi opfordrer folk til at samles klubvis, naturligvis efter Sundhedsstyrelsens foreskrifter, således talerække samt evt. kommunikation internt i klubben kan afvikles så problemfrit som muligt. Vi ser ligeledes onlinemødet som en god mulighed for at flere frivillige i brydedanmark får adgang til at overvære vores Årsmøde. 

Vi arbejder i øjeblikket sammen med DIF, mhp. at kunne tilbyde lukket afstemning til R-mødet, såfremt det måtte blive aktuelt. Vi adviserer nærmere herom til selve R-mødet d. 23. maj.

Sådan åbner du videokonferencen til Repræsentantskabsmødet

Klik på dette link for at læse mere om hvordan du benytter Zoom til at deltage i Repræsentantskabsmødet.

Dagsprogram

14.00 - Videokonferencen åbner - kom i god tid og test at du kan "hitte ud af det" :-)

14.15 - Oplæg v/Udviklingskonsulent Simon Lui

15.00 - Repræsentantskabsmødet starter

Vi håber at se en masse deltagere til vores årsmøde d. 23. maj 👍🏻🇩🇰 Der er tilmeldingsfrist d. 13. maj! #klubudvikling #brydning #idræt #sport #frivillighed #kamsport #fællesskab

Slået op af Danmarks BrydeforbundTirsdag den 5. maj 2020

Tilmelding og deltagergebyr

Jævnfør Danmarks Brydeforbunds love skal man forsat tilmelde sig Repræsentantskabsmødet. 

Ved tilmelding skal dette skema benyttes. Det udfyldte skema sendes til info@brydning.dk senest onsdag d. 13. maj 2020.

Spørgsmål rettes til info@brydning.dk.


af Michael Yde - 12.05.2020