KONTRAMELDING: Grønt lys til kontaktsport uden kontakt

Vi kan godt forstå, hvis både I og jeres foreninger bliver rundtossede, når corona-karusellen kører. Det gør vi også selv! Og senest efter en ny kontramelding om kontaktsport.

Siden i går har vi lagt pres på myndighedernes definition af kontaktsport. Her til aften har vi så fået en 28 sider lang Q&A fra Kulturministeriet (vedhæftet), og nu er beslutningen om, at kontakt-sportsgrenene slet ikke må være indendørs, blev omgjort. Det betyder, at al individuel træning eller træning uden kontakt betragtes som ikke-kontaktsport uanset idrætsgren.

Det betyder altså, at selv fx kampsportsidrætter nu også må betræde dojoen igen, så længe de kun laver træningsøvelser, hvor der ikke er fysisk kontakt mellem udøverne.

For en god ordens skyld kan vi nævne, at den nye formulering ér opdateret på Kulturministeriets hjemmeside, og at vi også har fået bekræftet tilgangen mundtligt. Så nu håber vi, at glæden hos håndboldspillere, karateudøvere osv. trods alt overstiger den frustration, som de divergerende meldinger har givet.

Klarere retningslinjer om indendørs idræt og kontaktsport

Efter drøftelser med Kulturministeriet er det nu lykkedes at få genåbnet indendørs idræt for kontaktsport – så længe træningen begrænses til øvelser uden kropskontakt. 

Kontaktsport er ikke tilladt i indendørsidrætten endnu. Det står klart. Til gengæld har det været lidt omskifteligt, om kontaktsport må rykke indendørs, hvis de holder sig til øvelser helt uden kropskontakt. Nu er det lykkedes at få justerede retningslinjer fra Kulturministeriet. Vi kan derfor med stor glæde fortælle, at også indendørs kontaktsport må rykke træningen ind i idrætshallen, så længe træningen begrænser sig til øvelser uden kropskontakt.

Kan I nu også regne med, at det fastholdes denne gang?

Ja. DIF har været i dialog med myndighederne og er blevet enige om at betragte al individuel træning eller træning uden kontakt som ikke-kontaktsport uanset idrætsgren. Det betyder altså, at selv fx kampsportsidrætter nu også må betræde måtten igen, så længe de kun laver træningsøvelser, hvor der ikke er fysisk kontakt mellem udøverne.

Med virkning fra den 6. maj gælder nu følgende:

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – dog skal kontaktsport begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt, hvor idræt både med og uden kropskontakt er tilladt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Du kan læse de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside – klik ind nederst på siden under ’Idræts- og fritidsaktiviteter’.

 

Spørgsmål og svar om coronapas i foreningsidrætten

Hvad er et gyldigt coronapas?
Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:  

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Hvem er der krav om coronapas for?
I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.

Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?

Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas - uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

Der er forskel på reglerne afhængig af, om der er en træner/holdleder tilstede eller ej:

 • Træner eller holdleder er tilstede
  Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.

  Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

  Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

 • Der er ingen træner eller holdleder tilstede
  Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.

  Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

  Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

Hvad stiller vi op, hvis et medlem ikke har et gyldigt coronapas?
Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

Yderligere information 

Næste fase af genåbningen
Næste fase af genåbningen er planlagt til den 21.maj, og vi håber på og arbejder for, at kontaktsport til den tid også bliver tilladt for voksne over 18 år.

Hold dig opdateret
Find flere informationer om corona og idrætten på dif.dk/corona. Du er velkommen til at rette spørgsmål til slh@brydning.dk.


af Danmarks Idrætsforbund - 08.05.2021