LOKALT: Alsiabryderne har været 100 år på madrassen

Alsia bestod engang af både atletik-folk, vægtløftere og boksere. Nu gælder det alene brydning i Humlehøj Hallens brydelokale

Atletklubben Alsia blev stiftet for præcis 100 år siden - helt nøjagtig den 6. maj 1921, men allerede i begyndelsen af dette århundrede var der atletsport i Sønderborg. Det var især brydningen, som fangede sønderborgernes interesse, og den har holdt sig mere eller mindre frem til i dag.

Omkring 1906 var der en mand med navnet Fred Markussen, der satte sit præg på byen som bryder. Før denne tid var brydesporten så godt som ukendt i det sønderjyske. Mange år efter blev der for- talt om hans bedrifter i det daglige liv, drengene var begejstret, og han blev noget af et ideal for ungdommen i Sønderborg.

Det gik imidlertid Fred Markussen, som det går stjerner af den slags. Han blev professionel, rejste verden rundt og blev verdensmester, men efter en kamp med en bjørn under en filmoptagelse kom han til skade, hvorefter han bosatte sig i Hamborg.

Markussens træningskammerater fortsatte med bryd- ning, og selve træningen fandt sted i en kreaturstald på gæstgivergården "Danmark" i Sdr. Havnegade, Bryderne boltrede sig på madrassen, mens vægtløftningen foregik i salen, der havde sandgulv.

(Sebastian Lønholm under sit highschoolophold i USA. Foto: Tage Christensen)

Genforeningen

Første verdenskrig satte en stopper for det hele, men ef- ter Genforeningen i 1920 kom der igen liv i brydningen, men bryderne manglede redskaber og lokaler. Det kom frem, at der lå en vægtstang på 50 kg i forhallen i den daværende Ringrider- hal på Ringriderpladsen. I Ringriderhallen var der nu træning hver aften. Belysningen var to køkkenlamper, hvoraf den ene lampe blev ødelagt den første aften. Der- af kom navnet "Graulich", som klubben blev kaldt i starten.

I foråret 1921 blev Max Seyfart bemyndiget til at ind- kalde til et møde den 6. maj i "Kählers Restaurant" med formålet af oprette en atletikklub. Det skyldes, at bryderne ikke havde kendskab til den danske idræts navne.

Ideen var at oprette en ren atletklub. Fem år senere valgte atletikfolkene at blive til- sluttet Vidar. Med udskillelsen af atletik tog foreningen navneforandring til Atletklubben Alsia. Det holdt til 1995, hvor navnet blev ændret til Brydeklubben Alsia. Flere andre danske bryde- klubber har gjort det samme. Det var svært over for nuti- dens ungdom at signalere, at atletsport havde noget med brydning at gøre.

Vægtløftning

Fra 1936 til 1942 var Alsia blandt de bedste vægtløft- ningsklubber i Jylland, men da den danske mester Christian Dinesen emigrerede til Canada, gik træningen delvis i stå, og i 70'erne lukkede af- delingen stille og rolig sig selv. Også bokserne var med i Alsia, men i 1951 blev bokser- ne selvstændige, og Sønder- borg Amatør Bokse-Klub blev stiftet.

I otte år fra 1936 til 1944 var der to brydeklubber i Sønderborg. Den nye atletklub havde navnet "A.K. Nerthus". Der var hård konkurrence i begyndelsen, men en dår- lig ledelse i Nerthus var skyld i, at den ikke overlevede.

(Alsias kamphold ved 25 års jubilæet i 1956. Stående bagerst fra venstre: Max Petersen, Kurt Schulz, Jens Sørensen, formand Jørgen Jørgensen, August Schramm og Walter Kleemann. I midten fra venstre: Kurt Jensen, August Jensen, Hans Schmidt og Harry Christiansen. Forrest fra venstre: Svend Skrydstrup og Willy Langenberg. Arkivfoto)

Perlerække af brydenavne

Især i 50'erne og 60'erne var Alsia-bryderne dominerende på landsplan med en perlerække af brydenavne, og på et tidspunkt var Alsia næsten identisk med det danske brydelandshold. I den tunge en- de med brydere over 100 kg kunne Alsia næsten stille et helt hold selv. Først Walter Kleemann og derefter Allan Karing blev 10-dobbelte danske mestre.

Alsia-bryderen Svend Skrydstrup var i 60'erne en af de bedste tekniske brydere. Han vandt tre danske seniormesterskaber og gjorde sig bemærket, da han i 1969 vandt sin vægtklasse 68 kg i en af verdens mest anerkendte turneringer - Klippan Cup i Sverige.

Forinden var han med ved de olympiske lege i Tokyo i Japan i 1964, hvor han stille- de op i fjervægt (60 kg). Der deltog ikke færre end 28 brydere i fjervægtsklassen, og Svend Skrydstrup kom hjem med en placering som nummer syv.

OL-dommere

Også på leder- og dommerplan har Alsia gjort sig bemærket. Jørgen Jørgensen, tidligere formand for Alsia og Dansk Atlet-Union, var med som brydedommer ved de skæbnesvangre olympiske lege i München i 1972, da palæstinensiske terrorister fra bevægelsen "Sorte September" trængte ind i den israelske lejr i den olympiske landsby. Det sluttede med et blodbad og 11 dræbte israelere - brydere, brydetræner, brydedommer og vægtløftere.

Dommer nummer to med exceptionel status i Alsia var Kurt Schulz. Han var bryde- dommer ved OL i Moskva i 1980 og var med ved de olympiske lege i Los Angeles i 1984, hvor rummænd kom flyvende ind på det olympiske stadion med en motor på ryggen.

I de seneste år har den 20- årige kvindebryder Sille Buch gjort sig bemærket med syv danske mesterskaber i pi- ge/kvinde klassen. Også det store talent Sebastian Lønholm har hentet medaljer ved danske mesterskaber. Han har været en tur på High School i USA for at dygtiggøre sig.

Alsia's 100 års jubilæum bliver på grund af coronasituationen først markeret til efteråret, hvor Brydeklubben Alsia satser på at gennemføre Alsia-cup i Humlehøj Hallen.

Interesserede pige- og drengebrydere kan henvende sig i Humlehøj-Hallens brydelokale mandag og onsdag aften fra kl. 18.00.


af Tage Christensen, Jyskevestkysten Sønderborg - 28.05.2021