Danmarks Brydeforbunds trænernetværk er tilbage efter coronapause

Det nye trænernetværk er klar til at starte op igen efter coronanedlukningen.

Med det nye trænernetværk ønsker Danmarks Brydeforbund at etablere en åben gruppe, der skal virke som et netværk for de brydetrænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge inspiration. Vi forventer at det nye netværk vil mødes 4-6 gange årligt. Det vil bl.a. ske i forbindelse med Udviklingstruppens træningssamlinger, hvor der vil være oplæg, workshops og diskussioner om træningen og udviklingen af aldersgruppen primært puslinge- og drenge-/pigebrydere. Overordnet set vil Vi sammen arbejde mod et fælles mål om at øge alle danske brydetræneres kompetencer overordnet. 

Det nye trænernetværk er for trænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge ny viden

Der vil være stort fokus på at gøre tingene konkrete, så alle trænere tager noget nyt med hjem hver gang! Tovholderen på dagen er Jesper Kierkegaard fra bl.a. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse og ATK trænerteamet.

Målgruppe:

Alle er velkomne på tværs af niveau, erfaring og alder.

Specielt unge trænere og trænere med manglende sparring i hverdagen, opfordres til at deltage.

Vi vil have at DU kommer med næste gang!

Kom med næste gang trænernetværket samles. Det bliver lørdag d. 25. september 2021 i Odense, ifm. Udviklingstruppens træningssamling. Det er gratis at deltage, og klubben kan søge om at få refunderet transportomkostningerne hos kommunen.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til info@brydning.dk med navn og klub. Tilmeldingsfristen er d. 20/9. Alle trænere er naturligvis velkomne til at følge Udviklingstruppens samling fra start fredag aften, eller fra lørdagens første træningspas kl. 10:30

Program for dagen

12:30                Ankomst og frokost

13:00                Hvordan ser ”Den Perfekte Drengebryder” ud? – Diskussion og sparring om teknik, fysik, koordination og motoriske færdigheder.

14:00                Oplæg og debat om tekniktræning og indlæringsmetoder og -strategier.

15:00                Casestudy: Hvordan trænes og udvikles en essentiel teknik/færdighed gennem en træningsperiode. 

16:00                Pause

16:30                Træningspas for Udviklingstruppen - Vi overværer passet og deltager aktivt.

18:00                Aftensmad + hang out med erfaringsudveksling og evaluering


af Danmarks Brydeforbund - 16.08.2021