Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund afholder det næste bestyrelsesmøde fredag d. 25. februar 2022. Samme weekend afholdes der seminar, hvor implementeringen af de nye strategiske spor skal gennemarbejdes. Dagens store emner bliver bl.a. forbundets udvalgsstruktur samt tilgang af nye brydere samt rekruttering af frivillige.

Du kan læse dagsordenen for selve bestyrelsesmødet her. Dagsordenen for seminaret foreligger ikke på nuværende tidspunkt.


af Michael Yde - 17.02.2022