Ideseminar & R-møde 2022

Danmarks Brydeforbund inviterer til en dag i klubudviklingens tegn. Der er planlagt flere spændende oplæg der er relevante for alle klubber - store som små.

Vi skal blandt andet tale om: det første år med vores nye strategiaftale for brydesporten og udvikling af tumlingeholdskoncepter. Der kommer også et spændende oplæg om hvordan klubberne bliver bedre til at rekruttere og fastholde medlemmer.

Beretningen

Du finder beretningen samt de relevante dokumenter til årets repræsentantskabsmøde her.

Dagsprogram

10.00: Ankomst, check-in, kaffe og let morgenbuffet 

11.00: Velkomst (v. Palle Nielsen)

11.15: Ideseminar med følgende oplæg:

  • Præsentation af vores strategiske arbejde 2022-2025
    • Kort gennemgang af vores tre strategiske spor
  • Fra tumletræning til puslinge, hvordan fastholder vi børnene (dialog og workshop)

12.45: Frokost

13.30: Ideseminar (forsat)

  • Fastholde og rekruttere flere frivillige (dialog og workshop)
    • Erfaringsudveksling
    • DIF x ENGSO – E-læring

15.00: Repræsentantskabsmøde

Vi ses til dette års ideseminar & R-møde

Tid: lørdag d. 28. maj kl. 10:00

Sted: Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost, samt kagebuffet om eftermiddagen. Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 18. maj 2022 til info@brydning.dk. Klubformænd skal tilmelde sig ved at udfylde dette skema

Man er velkommen til at kontakte os, for at få bekræftet at din klubformand har tilmeldt dig.


af Michael Yde - 18.05.2022