Fokusskifte i forbundets strategi 

Som følge af en enstemmig beslutning i Danmarks Brydeforbunds bestyrelse samt med accept fra Danmarks Idrætsforbund, vil Danmarks Brydeforbund ændre strategiaftalen for perioden 2022-2025.

Som en del af dette fokusskifte i vores strategiaftale samt de indsatsområder den nuværende aftale rummer, så har Vi meddelt vores Udviklingskonsulent Simon Lui at stillingen nedlægges. Simon opsiges per 31. maj 2022. 

Lad mig slå fast, at det på ingen måde har været Simons person eller faglighed der udløste det ovenstående fokusskifte. Vi ønsker en kursændring i forbundet, hvor vi vil fokusere og kanaliserer flere ressourcer målrettet mod trænerrekruttering og kvalitet i træningen. 

Programmet ved årsmødet ændres, således Ideseminaret kommer til at omhandle hvilke nye indsatsområder vores strategiske aftale skal rumme. Jeg vil selv facilitere Ideseminaret og fortælle om ovenstående samt besvare spørgsmål. Deltagerne på Ideseminaret vil således få en oplagt mulighed for at få medindflydelse på det strategiske udviklingsarbejde i dansk brydning. 

Ændringer i dagsprogrammet

Af ovenstående årsag samt et lavt deltagerantal starter vi årsmødet senere på dagen.

Kl. 12.00 Ankomst og frokost

Kl. 13.00 Velkomst & Oplæg vedr. det strategiske arbejde 2022-2025

Kl. 15.00 Repræsentantskabsmøde 

Du kan nå at efter-tilmelde dig til årsmødet, ved at skrive en e-mail til info@brydning.dk senest onsdag d. 25. maj.

 

 


af Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund - 22.05.2022