DM Senior flyttes

Det er med en vis ærgrelse at vi må se os nødsaget til at udskyde afholdelsen af DM senior til efteråret

Behovet for at udskyde DM Senior skyldes to ting. Dels er der færre brydeklubber der ønsker at være værtsklub for et mesterskab end tidligere. Netop i forbindelse med dette mesterskab har Danmarks Brydeforbund været i kontakt med hele seks klubber, der alle enten ikke ønskede eller ikke så sig i stand til at afholde et DM Senior den valgte dato.

Endvidere har vi været så uheldige at de to klubber der tilbød at afholde mesterskabet, ikke kunne sikre den fornødne frivillige bemanding og/eller passende lokaler til den udsete dato. Vi vil gerne bruge anledningen til at takke både KIF og FFI for at gøre forsøget.

Med den nu fremskredne tidsfrist, ser vi det ikke længere gavnligt at fastholde den oprindelige stævnedato.

I samarbejde med brydeklubberne vil vi arbejde frem mod at der igen er større lyst og frivillighed til at være værtsklub for seniormesterskaberne.

Vi søger værtsklubber til følgende mesterskaber

Vi søger som der fremgår ovenfor en værtsklub til afholdelse af DM Senior i efteråret 2023. Vi har et par datoer i kikkerten, men den endelige dato vil blive fastsat i samarbejde med værtsklubben.

Hertil mangler vi ligeledes værtsklubber i 2024 til DM for børn og unge, DM Senior samt Holdmesterskabet.

Såfremt jeres klub er interesseret i at være værtsklub for et af de nævnte mesterskaber, så kontakt os på info@brydning.dk.


af Michael Yde - 06.01.2023