Meddelelse om karantæne

Danmarks Brydeforbund meddeler hermed, at Wissam Azzam fra Svedala Brottarklubb er idømt karantæne fra alle sportslige aktiviteter i de danske brydeklubber.

Karantænen har været meddelt vedkommende såvel som dennes klub i maj måned. Dersom karantænen forsætligt er blevet brudt i august måned, ser bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund sig nu nødsaget til at involvere de danske brydeklubber.

Karantænen er forlænget og varer således nu til d. 15. februar 2024. 

Vi skal hermed indskærpe, at såfremt vedkommende deltager i aktiviteter i danske klubber såsom stævner, træningssamlinger mv. så vil værtsklubben kunne sanktioneres jf. Stævneregulativet.


af Danmarks Brydeforbund - 23.08.2023