Nyt stævneregulativ

Som et led i forbundets omstruktureringer af udvalg og tillidshverv er der nu indført et nyt stævneregulativ

Som nogen måske ved så har der eksisteret et stævneregulativ tidligere. Dette blot dog seponeret i sidste sæson, da det ikke længere var tidsvarende. I takt med såvel vores målsætninger i vores strategi aftale med DIF for 2022-2025, såvel som omskiftelige behov inden for dansk brydning, så kan vi nu bekendtgøre det nye regulativ. 

Klubberne bedes sætte sig ind i det nye regulativ - hvorom der dog kun i stærkt begrænset grad er tale om nye regler og fremgangsmåder.  

Du finder det nye stævneregulativ her.


af Michael Yde - 23.08.2023