Referat fra Eliteudvalgsmøde

Her kan du læse referatet fra det seneste Eliteudvalgsmøde, som blev afholdt d. 7. august 2023.

 

Eliteudvalgsmøde d. 7. aug. 2023 

Tilstede: Szymon, Thor og Søren

  1. VM udtagelse til Serbien

Kommende udtagelser til VM er diskuteret og bliver endelig afgjort efter Grosser Preis i Tyskland. Udtagelseskrav er afstemt med hhv. brydere og klubber.

  1. Status på NKC

Der er startet 4 drengebryder på NKC og der er pt. 23 brydere

Der arbejdes stadig på en permanent løsning mht. tilknytning af en fast træner.

  1. Team Danmark

Processen omkring udarbejdelse af ny Masterplan er i proces og bliver forventeligt godkendt hos Team Danmark i december måned.

Næste møde d. 17. oktober 17.30


af Søren Hyllegaard - 17.08.2023