Søges: To nye klubber til økonomisk støtteordning

Næste år udvider vi den økonomiske støtteordning for klubber med honorerede trænere

I tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund forsætter vi nu arbejdet, efter vores strategiske spor 2 blev tilrettet sidste år. Således tilbyder Danmarks Brydeforbund nu efter planen at yderligere 2 klubber kan tilslutte sig den nuværende økonomiske støtteordning, der skal gå til aflønning af en træner således en række nærmere beskrevne kriterier kan opfyldes af klubben. 

Danmarks Brydeforbund vil give økonomisk støtte til klubber der engagerer en træner mod honorarbetaling, med henblik på at klubben derved kan leve op til en række nærmere beskrevne krav. Klubben skal bl.a. udbyde træning som beskrevet i konceptet samt deltage i nogle nærmere beskrevne aktiviteter.

Den økonomiske støtte fra forbundet skal sammen med klubbens egenbetaling anvendes til honorering af én træner. Klubben skal minimum matche støttebeløbet fra forbundet, således der kan blive tale om et decideret bijob for træneren. Det er et væsentlig formål med kontrakten, at klubben løbende arbejder for at øge kvaliteten af klubbens træningsudbud. Ordningen kan også anvendes af klubber der allerede har ansat en klubtræner, der ved ordningens anvendelse vil kunne ansætte endnu en træner.

Arbejdet er i fuld gang

Klubber der er interesserede i at indgå i samarbejdet kan kontakte info@brydning.dk og høre nærmere. Der vil blive opstartet yderligere to klubber i både 2024 samt 2025. Hver klub vil deltage i en årlig evaluering således det sikres at udviklingsarbejdet i klubben forsat er i fokus samt at klubben lever op til de udstukne kriterier. 


af Michael Yde - 30.08.2023