Valg til forbundsbestyrelsen

På Danmarks Brydeforbunds årsmøde skal der vælges både en ny næstformand samt kasserer.

Her en måned før Årsmødet, har flere frivillige ildsjæle, udvist interesse for bestyrelsesarbejde på forbundsniveau. Nogle har allerede tilkendegivet deres kandidatur. Dejligt med interessen.

Som formand i Danmarks Brydeforbund er jeg (Palle Nielsen) tovholder på den overordnede politiske linje i forbundet. I den forbindelse vil jeg også her fremhæve nogle kvaliteter som den ideelle kandidat bør besidde:

Man bør kunne se sig selv arbejde helhedsorienteret med forbundets langsigtede strategiske arbejde. Både i den nuværende strategiperiode der afsluttes i 2025, men så sandelig også i udformningen af den kommende strategiaftale der skal gælde for 2026-2029. Denne skal man være med til at præge.

Den rette kandidat er indstillet på at være en del af noget større

Når man besidder en tillidspost i et specialforbund, så er man retteligt en del af noget større. I bestyrelsen er der er ikke behov for "enkeltsags-kæmpere". Pårørende til en NKC- eller landsholdsbryder er selvsagt særligt fokuseret på deres brydekarrierer.

Det er vigtigt at man som medlem af bestyrelsen har visioner for dansk brydning. Men de visioner som vi sammen skal udføre, skal matche med vores strategiaftale samt DIFs politiske program. De rette kandidater besidder en nysgerrighed på bestyrelsesarbejde og strategi. Sidste men ikke mindst bør den rette kandidat have tid og lyst til at byde ind på at understøtte bestyrelsens arbejde samt at udvise initiativ til at tage en tovholder opgave eller to.

Som en udspringer af vores strategiaftale samt ikke mindst DIFs politiske program vil vi gerne gøre en særlig indsats for at holde fokus på diversitet. Vi har arbejdet med strategi og indsats ifht. fremtidens bestyrelse. Behovsanalysen gav et ret enigt resultat. Vi skal have flere kvinder, flere unge samt flere med etnisk baggrund i bestyrelsen. Og vi vil naturligvis se det som en fordel at man har kendskab til brydesporten.

Som bestyrelsesmedlem skal du forvente 4-6 årlige bestyrelsesmøder og der vil være mulighed for deltagelse i DIFs årsmøder mv. I Danmarks Brydeforbund prioriterer vi opkvalificering af vores bestyrelsesmedlemmer, og der vil kunne indgås en aftale om uddannelse. Bestyrelsens medlemmer modtager skattefri godtgørelse til kontorhold samt der udbetales kørsel ifm. møder.

Forbundet driftes og udvikles i hverdagen af de ansatte samt Idrættens Kompetence Center (IKC). Du vil således som bestyrelsesmedlem ikke blive bedt om at påtage dig trivielle driftsopgaver.

Bestyrelsen har selv gjort sig tanker om fremtiden med udgangspunkt i ovenstående og været i gang med at spørge forskellige egnede kandidater. Vi er glade for at kunne præsentere to kandidater.

Ida Stuhr fra AK Jyden som kandidat til kassererposten og Mathias Bauer fra Herning BK som kandidat til Henrik Stuhrs post, da vi mener at Henrik er et oplagt emne til at overtage næstformandsposten efter Søren.

Selve kassererposten er ikke krævende, da vi får lavet bogføring og regnskab i IKC. Ida er 29 år gammel og har i flere år været selvstændig erhvervsdrivende, så regnskab er ikke fremmed for hende. Hun har være bryder på højt plan med DM og NM-titler i bagagen. Med et valg af Ida vil der være en person i bestyrelsen med stor erfaring indenfor pige/kvindebrydning.

Mathias Bauer læser til hverdag jura på SDU og har været dommer i en håndfuld år. Til trods for at han er blot 24 år gammel, er han igang med at opkvalificere sig til at blive UWW dommer. Såfremt Mathias vælges ind i bestyrelsen vil der sikres repræsentation af endnu en ung person i bestyrelsen. 

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte formand Palle Nielsen

Årsmøde lørdag d. 1. juni

Årsmødet i Danmarks Brydeforbund afholdes lørdag d. 1. juni i Kolding. Du kan læse mere om dagen her.


af Palle Nielsen, formand i Danmarks Brydeforbund - 01.05.2024