Vores strategiske spor er godkendt!

Danmarks Brydeforbund modtog ros af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse for en god indstilling til de to strategiske spor

Danmarks Brydeforbund modtog her til morgen den glædelige nyhed, at vores indstilling til valg af strategiske spor for Danmarks Brydeforbund var blevet godkendt.

Først og fremmest kvitterede DIFs bestyrelse for et velgennemført arbejde, der ligger godt i tråd med deres politiske program samt intentionerne med den nye økonomiske støttestruktur ”Mere Idræt for Pengene”.

Der blev fra bestyrelsens side overordnet udtrykt tilfredshed med de strategiske spor, som Danmarks Brydeforbund havde indstillet. I forlængelse heraf var der en tilsvarende anerkendelse af det arbejde, som Danmarks Brydeforbund har lagt for dagen for, at komme frem til de indstillede strategiske spor.

Læs mere hele godkendelsen her.

De to strategiske spor:

1) ”Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 4-21 år”

2) ”Samarbejde med Team Danmark om Masterplan”

Nu står vi så foran et spændende stykke arbejde, hvor vi i fællesskab skal finde de indsatser som skal få flere til at dyrke vores fantastiske sport. At skabe ”Mere Brydning for Pengene”.

Til dette arbejde er det en glæde, at kunne fortælle at vi har fundet mulighed for at vores Udviklingskonsulent Rami Zouzou nu er ansat på fuldtid. Rami har sat brydesporten i bevægelse udover det sædvanlige. Han rusker i os alle sammen, han går forrest med det vi har på sinde.

Læs også:

"DIF forbundsanalyse danner grundlag for de strategiske spor" Brydning.dk 25-01-17


af Danmarks Brydeforbund - 28.01.2017