Mindeord om Knud G. Knudsen

Æresmedlem i Hermod Horsens og modtager af Danmarks Brydeforbunds guldnål, Knud G. Knudsen, sov stille ind d. 24. oktober 2018.

Uge 43 var Knæk-cancer uge på, og netop i denne uge – 24. oktober 2018 – tabte Knud den ulige kamp mod kræften. Knud havde sine allerkæreste omkring sig denne onsdag morgen, hvor der blevet taget pænt afsked med Knud.

Brydeklubben Hermod Horsens var en stor del af Knud´s liv, og han har betydet meget for klubben gennem flere årtier og været et kæmpe aktiv. Knud og Åse trådte første gang ind i klublokalerne for 42 år siden, hvor de mente deres søn, skulle bruge nogle af sine kræfter, og holdt ved 4-5 år. Men Knud havde fattet interesse for brydning og på det foreningsmæssige og organisatoriske plan skulle det vise sig, at han skulle få stor betydning i rigtig mange år. Der blev lagt utallige, frivillige timer i klubregi som vi i BK Hermod Horsens værdsætter meget og skylder Knud en stor tak for.

Han var bl.a. med til at redde klubben fra konkurs sidst i 90`erne og redde klubhuset, siddet på formandsposten af 2 omgange, og naturligt udnævnt til én af klubbens få æresmedlemmer. I mange år efter formandstiden var Knud den myndige dirigent på generalforsamlingerne som skulle styres lige efter bogen.

Knuds evner fik man også øje på i brydeforbundet, hvor han en årrække var med i bestyrelsen og var formand for udviklingsudvalget. I en længere periode i starten af 00`erne hvor brydeforbundet ansatte landsdækkende breddekonsulenter fik Knud det overordnede ansvar for udarbejdelse og beskrivelse af den fælles breddepolitik med Dansk Idrætsforbund (DIF. Det var en stor opgave, hvor Knud med evner til at strukturere og samarbejde var stærkt medvirkende til en breddepolitik til gavn for ikke mindst dansk brydesport. En plan, der omfattede mange initiativer, og hvor man i dag kan se mange af de positive resultater. Knud var også stærkt involveret i VM i Herning i 2009 i relation til fremskaffelsen af væsentlige midler fra DIF promoveringen af VM på skoler og i klubberne. Det er derfor også fortjent, at Knud 2 gange er kåret som ”Årets leder” af Danmarks Brydeforbund. 

(Formand for Danmarks Brydeforbund Palle Nielsen med Knud G. Knudsen til afskedsreceptionen.)

I 2013 – efter 37 års tro brydetjeneste – besluttede Knud, at han og Åse skulle have lidt flere fritimer, og 27. april 2013 var BK Hermod Horsens og Danmarks Brydeforbund fælles værter for en velfortjent afskedsreception for Knud i lokaler i Enggade, hvor han og Åse havde brugt så mange, uvurderlige timer. Knud fik overrakt brydeforbundets æresnål af guld ved denne reception, og det kunne ikke være mere velfortjent. Den gives til personer som vedlagersfrit gennem min. 25 år har virket i klub og/eller forbundsbestyrelse, og for at have udført et godt arbejde til gavn for brydesporten.

Selv efter Knud formelt holdt sin afskedsreception var det til stor glæde for ham og Åse fortsat at følge udviklingen i den lokale brydeklub og glædes over alle de børn og unge, der fortsat fyldte lokalerne i Enggade. Der var også en hjælpende hånd, hvis der var behov for det. Han engagerede sig også i klubbens støtteforening lige til det sidste. Det lå Knud meget på sinde, at bidrage med fremskaffelse af de nødvendige midler som, der er så stort behov for i de små sportsgrene som brydesporten er.

Den sidste tid så vi naturligt ikke Knud i klubben, da helbredet var mærket af de mange ture til Århus og behandlinger for kræften. Trods det svære og lange sygdomsforløb havde Knud altid det positive udtryk, når vi mødte ham, og han elskede at snakke med alle, der havde lyst.

Familien betød rigtig meget for Knud, og det var naturligt, at de var sammen med ham i de allersidste timer, og han fik den afsked med dem, som var hans sidste ønske.

Vi er mange, der vil savne Knud, og vores tanker går til hans familie og efterladte. Knud bisættes fredag 2. november 2018 kl. 13.00 fra Vestre Kirkegård, Horsens.

Æret være Knuds minde.

Mindeord om Knud G. Knudsen, Sarah Karlsen - BK Hermod Horsens 31-10-18.

"Knud G. Knudsen, hædret med afskedsreception og DB's guldnål" Brydning.dk 02-05-13


af Sarah Karlsen - BK Hermod Horsens - 31.10.2018