Nyt om startlicenser

Formanden beretter i dette indlæg om hvad fremtiden bringer ift. startlicensindløsning, kontrol samt UWW licenser

Først og fremmest vil jeg indlede med at bemærke min tilfredshed, med at alle de danske brydeklubber havde styr på startlicensen til Kolding Cup. Det er intet mindre end historisk at så mange klubber har indløst startlicens på deres brydere så tidligt på sæsonen.

Hvorom det for klubberne har krævet en indsats at sætte sig ind i tingene og komme i gang, så har en stor del af klubberne også tilkendegivet at de enten er gået i gang med at anvende Klubmodul i den daglige drift af klubben, eller har planer om at komme i gang med det snarest. Det bekræfter os i bestyrelsen, at vi har truffet det rigtige valg!

Opdeling af de danske stævner

For at gøre det nemt at gennemskue hvilken type startlicens en bryder skal have for at deltage i et specifikt stævne, så har bestyrelsen og Officialsudvalget lavet en oversigt over de danske stævner. Her fremgår det tydeligt hvilke stævner der kræver en ’rigtig’ startlicens, samt til hvilke stævner man kan nøjes med en ’startlicens for nybegyndere’. Således undgår vi tvivlsspørgsmål, samt udelukker enhver snak om dispensationer i fremtiden.

Officialsudvalgets kontrol forsætter

På vegne af bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund, vil jeg opfordre alle ude i brydedanmark til at udstyre sine brydere med den rette startlicens. Officialsudvalget vil forsætte sin kontrol af startlicenser. Både til små fredagsstævner såvel som cupstævner.

Det er i udgangspunktet officialsudvalget, der forestår kontrollen af startlicenser. Er det ikke muligt for en repræsentant fra Officialsudvalget at være til stede, vil Officialsudvalget i stedet udpege en stedfortræder. Officialsudvalget kan ligeledes benytte sig af muligheden for at forlange deltagerlister/resultatlister fra stævner.

Såfremt en stævnearrangør ønsker at komme i kontakt med Officialsudvalget, kan det gøres her: Officialsudvalget.

Hvad så med UWW licenser?

Fra januar 2019 udleveres en bestilt UWW licens ikke før bryderen har indløst sin nationale startlicens. UWW licensen gør det ikke ud for vores danske startlicens, som er et krav for at deltage i Danmarks Brydeforbunds eliteaktiviteter, træningssamlinger og eksempelvis de danske mesterskaber.

Har du spørgsmål og kommentarer til startlicenser?

Spørgsmål til startlicenser, hvordan Klubmodul samt Klubmodul app kan anvendes ift. startlicenser, kan stilles på Brydeforbundets Facebookgruppe der er beregnet til formålet. Vi henviser ligeledes til brydning.dk/klubmodul hvor der forefindes demonstrations videoer, retningslinjer, FAQ mv.

 


af Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund - 04.02.2018