DIF opdaterer anbefalinger til kampsport

DIF har justeret anbefalingerne til udendørs idræt i forhold til bl.a. kampsport og dans. Du kan læse uddrag fra den nyeste udgave her.

Fase 2 af åbningen af Danmark gav anledning til justerede anbefalinger fra DIF ift. udendørs idræt. Efter dialog med flere forbund justeres anbefalingerne en smule vedr. brug af redskaber og for udendørs aktiviteter for kampsport og dans.

Du kan se de justerede anbefalinger nedenfor.

Anbefaling vedr. redskaber til udendørs brug

Før: Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring).

Nu: Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og skal så vidt muligt organiseres uden kropskontakt. Redskaber, som flyttes med udendørs, skal så vidt muligt være til personlig brug. Såfremt flere udøvere anvender samme redskab under samme træning, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflade mellem hver udøver. Større redskaber som er til fælles brug (f.eks. Airtrack og lign.) kan ikke rykkes med ud.  

Anbefaling vedr. kampsport/dans og kropskontakt

Før: Kampsportsaktiviteter og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. måtter).

Nu: Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt og kan dyrkes udendørs, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt, og hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan rykkes med udendørs såfremt det er til personlig brug (f.eks. plethandsker, skinker). Der bør være et særskilt fokus på, at idrætter inden for kampsport og dans med længerevarende krops- og tæt ansigt-til-ansigt-kontakt kun udfører deres aktiviteter med sporadisk kropskontakt (f.eks. brydning, judo og dans).

Har du spørgsmål?

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Udviklingskonsulent Simon Lui.


af Michael Yde - 21.05.2020