Repræsentantskabsmøde

Sekretariatet, Onsdag den 13. februar - 2008

Til DB’s repræsentantskab
  
Der indkaldes hermed til Danmarks Brydeforbunds ordinære repræsentantskabsmøde, Søndag den 1. juni 2008 kl. 9.30 i BK Hercules lokaler, i Odense.
BK Hercules´s lokaler ligger Adamsgade 7, 5000 Odense C. Praktiske oplysninger samt dagsorden i følge lovenes § 8 udsendes sammen med årsberetningen. Hver klub har én repræsentant. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og hver deltager kan kun få én stemme hver. Et medlem, der er forhindret i at deltage, kan repræsenteres ved en stedfortræder valgt af vedkommendes klub. Den pågældende må i givet fald forevise fuldmagt og dokumentere medlemskab af den klub, vedkommende repræsenterer.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Danmarks Brydeforbunds sekretariat i hænde: Senest 4 uger inden mødet, med morgenposten eller pr. e-mail/fax, dvs. inden kl. 9.00 lørdag d. 3. maj 2008.

Meddelelse om, hvem der møder, skal være DB’s sekretariat i hænde Senest tirsdag den 20. maj 2008.

Bemærk! at der dagen før repræsentantskabsmødet, altså lørdag den 31. maj 2008, vil blive afholdt DB sommerseminar, ligeledes i Odense. Invitation og program for sommerseminar udsendes separat snarest.

Med venlig hilsen

Allan Bo Jakobsen

Formand for Danmarks Brydeforbund


af Mads Bang Aaen - 14.02.2008